Skolekjøkken

Mat og helse 6. trinn

Skolekjøkken Vik

Om denne bloggen
I denne bloggen kan du se hva vi lager på skolekjøkkenet. Du får også med oppskrifter og gode tips fra elevene. Dette er en situasjonsblogg, så derfor vil du kunne lese om samme undervisningsøkt tre ganger, men med tre forskjellige grupper.

11

Publiserte artikler

264

Dager på Bloggi