Utviklingshemma mennesker: Solberg har pint kommunene

15.11.2018, 09:39

 

Solberg-regjeringene har gjennom de fem siste årene påført kommunene økte utgifter til drift av omsorgstjenester for mennesker med utviklingshemming.

 

Erna bør gremme seg, og hun må gjerne få hodepine.

Statsrefusjon og rammetilskudd fra stat til kommune har blitt betydelig svekka fra 2013 til 2019-budsjettet. For en ressurskrevende voksen person med utviklingshemming refunderer staten lønnsutgiftene som overstiger kommunens egenandel. Egenandelen var kr. 975.000 i 2013 – altså under 1 million kroner. Egenandelen er foreslått økt til 1,32 mill. kr. i statsbudsjettet for 2019.

 

Forslag til statsbudsjegg for 2019

 

For å beregne refusjon fra stat til kommune legges det et rammetilskudd til egenandel. Rammetilskudd får kommunen for hver innbygger over 16 år som har utviklingshemming. Dette er frie midler, og kan brukes til hva kommunen vil. Det var dette beløpet som sto i fokus i Tolga-saka. Nå er rammetilskuddet på 650.000 kr. Personens egenbetaling legges også til egenandelen. Summen av egenandel, rammetilskudd mm. blir nesten 2 mill. kr. i 2019. Av lønnsutgifter over disse 2 mill. kr. refunderer staten 80 % som øremerka midler til bruk på denne bestemte personen.

Sammenlikner vi tallene for 2019 og tallene fra 2013, ser vi for det første at kommunene har blitt påført økte utgifter gjennom de siste fem årene.

Et annet poeng er at kommunen betaler ikke alt. Leserinnlegget vårt i Romsdals budstikke 3. oktober forteller at vår voksne sønn alene sysselsetter rundt 15 fulle omsorgsstillinger der han bor i en enebolig i Molde. Noen kan mene at det koster for mye for kommunen.

 

Romsdals Budstikke 3. november 2018

Her er et regnestykke med avrunda tall: Alle lønnsutgiftene til 15 ansatte er 8 mill. kr. Trekk fra 2 mill. kr. i egenandel og rammetilskudd mm. Staten refunderer 80 % av de 6 mill. kr. som er igjen. Refusjonen blir 4,8 mill. kr., som er øremerka for den bestemte personen. I tillegg kommer rammetilskuddet på 0,65 mill. kr. Staten betaler i alt 5,45 mill. kr. Kommunen dekker 2,55 mill. kr.

Selv om bidraget fra staten har minka betydelig de fem siste årene, er det ikke kommunen som bærer alle utgiftene til ressurskrevende voksne mennesker med utviklingshemming.

 

MAGNHILD BERGHEIM OG TERJE ALBREGTSEN

Foreldre i Molde

Del artikkel:

BloggiShop

Relaterte artikler