Hva mener du med det, ordfører?

20.02.2019, 17:08

Når en ordfører sier noe merkelig, da skal man be ham om å forklare seg.

 

Molde-ordfører Torgeir Dahl. 

 

Yter Molde Eiendom kommunale helse- og omsorgstjenester, ordfører Torgeir Dahl?

Hva mener du med å si at «Molde Eiendom KF har dertil en helt annen og langt mer omfattende tjenesteleveranse enn andre boligutleiere», ordfører Torgeir Dahl?

Dette er dine ord i møteprotokollen etter kommunestyremøtet 14. februar, da du svarte Bjørn Jacobsen fra SV på spørsmål om husleiesatser. Du ble også gjengitt i Romsdals Budstikke dagen etter møtet. Hva slags tjenesteleveranser yter Molde Eiendom ut over å leie ut boliger?

Er det slik at det kommunale foretaket Molde Eiendom KF yter kommunale helse- og omsorgstjenester til leietakere i kommunale utleieboliger?

Vår funksjonshemma sønn er en av disse leietakerne. Hvis svaret ditt på forrige spørsmål er ja, så må du vise hvor i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester det står at et kommunalt eiendomsforetak kan yte helse- og omsorgstjenester overfor han?

Sønnen vår mottar bistand hele døgnet fra kommunalt ansatte i til sammen rundt 15 fulle stillinger – som staten betaler mesteparten av lønna for. For dette får han hver måned faktura på 210 kroner. Et så lite beløp kan vi se på som symbolsk.

Betyr det du sier at den høye husleia han også betaler – som snart skal øke til enda høyere, ukjent og frykta markedspris – dekker noe av prisen på kommunens lovpålagte ytelser til han?

Er det noe vi pårørende, resten av innbyggerne og kommunestyemedlemmene ikke vet, ordfører Torgeir Dahl?

MAGNHILD BERGHEIM og TERJE ALBREGTSEN

 

Magnhild Bergheim og Terje Albregtsen

Del artikkel:

Relaterte artikler