Brukervilkår

Bloggi.no er en tjeneste levert av Borondi AS. For å registre din egen blogg på bloggi.no må du først lese, forstå og godkjenne disse brukervilkårene. Brukervilkårene kan endres fortløpende, og du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert med nyeste versjon.

På bloggi.no kan du opprette blogg med valgfritt brukernavn/bloggnavn, så fremt dette ikke allerede er registrert eller reservert. Bloggi.no kan uten videre fjerne brukerkontoer som har et krenkende eller upassende bloggnavn. Registrerer du et firmanavn eller varemerke kan du risikere å måtte dokumentere at du har tillatelse til dette for å beholde kontoen.

Du kan kun benytte e-postadresse du selv disponerer til registrering av ny bruker hos bloggi.no. Det er viktig at du holder ditt passord hemmelig slik at ingen uvedkommende kan få tilgang til din konto. Som registrert bruker på bloggi.no godtar du at vi kan kontakte deg via e-post. Aldersgrense for opprettelse av blogg er 13 år.

Du er selv ansvarlig for at innhold du publiserer på bloggi.no ikke bryter med norsk lov. Du kan for eksempel ikke publisere tekst, bilder, eller video av rasistisk, pornografisk eller krenkende karakter (uthenging av personer, mobbing, trakassering). Du har ikke lov til å publisere innhold som du ikke selv har rettighetene til.

Det er ikke lov å opprette blogg der hovedformålet er markedsføring av kommersielle tjenester eller linkebygging. Bloggi.no kan uten forvarsel slette hele eller deler av blogger som publiserer innhold som bryter med disse retningslinjene, eller dersom det er mer enn 6 måneder siden du sist logget inn.

Bruken av bloggi.no gjøres på eget ansvar! Bloggi.no eller Borondi AS kan ikke holdes ansvarlig for tapt innhold (tekst, bilder, video). Du er selv ansvarlig for eventuell kopi av ditt eget innhold.

Publiseret innhold på bloggi.no kan bli overlevert til politiet ved brudd på norsk lov.

Bloggi.no står fritt til å endre funksjonalitet og layout uten godkjenning fra brukerne. Deler av, eller hele, bloggi.no kan bli lagt ned midlertidig eller permanent uten at bloggi.no eller Borondi AS kan holdes ansvarlig for dette.

Lurer du på hvordan dine data behandles? Les vår personvernerklæring.


Sist oppdatert: 23.08.2018