Buddhavithi

Namo Buddhaya

Buddhavithi

Om denne bloggen
Jeg er en buddhistmunk som blogger om ting som har med buddhisme å gjøre. Bloggen har navn etter den idiomatiske hilsen, Namo Buddhaya, som benyttes i mange buddhistiske land i Asia. Man kan si dette når man møtes og når man tar farvel. "Buddhaya" uttales med e på slutten, slik: Buddhaye.

(Og for øvrig er "Buddhavithi" mitt pseudonym.)

10

Visninger siste 7 dager

30

Publiserte artikler

193

Dager på Bloggi