Hva menes med å ta tilflukt til Buddha?

16.11.2023, 12:40

For en buddhist er det naturlig å ha tillit til Buddha, hans lære og til forsamlingen av munker og nonner. Buddha, Dhamma og Sangha, som dette kalles på språket pali. Tilsammen kalles dette for De tre juveler. Og når en buddhist vil fremsi sin tillit til De tre juveler, da kan det se slik ut:

Jeg tar min tilflukt til Buddha.
Jeg tar min tilflukt til Dhamma.
Jeg tar min tilflukt til Sangha.

Disse tre tilfluktene fremsies ofte på språket pali ved seremonier og andre anledninger, og gjentas tre ganger. Noen liker å starte dagen foran en buddhafigur og fremsi disse tilfluktene eller før man starter sin meditasjon. Det er opp til enhver. Dette er ingen trosbekjennelse, men en måte å fokusere tankene på det som er viktig for en buddhist. Og daglig en nyttig påminnelse.

Men hva mener egentlig buddhister når de sier: Jeg tar min tilflukt til Buddha? Betyr dette at man hengir seg til persondyrkelse av mannen som ble Buddha? Utvilsomt har denne personen en stor og opphøyet plass i den buddhistiske verden. Hans lære er jo det som buddhister daglig forsøker å praktisere.

Med Buddha menes her mest de kvaliteter som tilkommer personen som ble Buddha. Altså det som gjør ham til en buddha. Det er disse kvaliteter en buddhist fokuserer på. Og Buddha har selv sagt at vi skal tenke på ham ved hjelp av disse kvalitetene. Så hvilke kvaliteter ved Buddha er det en buddhist tar tilflukt til?

Vi finner dem beskrevet i de gamle buddhistiske pali-tekster. I en av dem sier Buddha at vi skal tenke på ham på denne måten:

Han er en ærverdig Mester som har våknet fullt og helt ved egen hjelp. Han har fullkommen kunnskap og atferd, han er lykkelig, han er en som kjenner verden, - en uforlignelig trener for folk som kan trenes, - guders og menneskers lærer, en våken Mester.

Og hvorfor sier han det? I teksten som heter Dhajaggasutta forklarer Buddha at den som blir redd eller opplever frykt når en sitter ute i skogen, under et tre eller i enerom, kan overvinne frykten ved å tenke på disse gode kvalitetene ved Buddha. Og så legger han til at hvis vi ikke husker disse kvalitetene, kan vi heller forsøke å huske på Dhamma. Men kan vi ikke det heller, ja, da kan vi huske på Sangha.

Dhajaggasutta er en kort, men interessant tekst som også forklarer kvalitetene ved både Dhamma og Sangha, og dermed hva som menes med å ta tilflukt til også dem.

Men kort tilbake til Buddhas kvaliteter. Vi så over hvordan de ser ut i norsk oversettelse, og under ser vi hvordan de tar seg ut på orignalspråket pali, som er det språket de fleste buddhister benytter i sammenhenger der tekster resiteres enten offentlig eller privat.

(Pali har noen egne tegn over og under noen bokstaver som er vanskelig å gjengi på denne bloggen, men leser du det slik det her står, da er nok det bra nok.)

Iti'pi so bhagava araham, sammasambuddho, vijjacaranasampanno, sugato, lokavidu, anuttaro purisadammasarathi, sattha devamanussanam, buddho, bhagava'ti.

Denne reglen utgjør hovedkomponentene i meditasjoner over Buddhas kvaliteter. Det er også vanlig å fremsi pali-reglen når man bringer fram blomster, røkelse eller annet foran buddhafigurer. Da minnes man Buddhas kvaliteter ved å gjenta denne korte tekstbiten fra Dhajaggasutta på pali. Og hvis det er veldig mange som frembringer ting, da gjentas pali-reglen omigjen og omigjen helt til det ikke er mer som skal frembringes til buddhafiguren.

Buddhister kaller denne formaliserte påminnelsen av Buddhas kvaliteter for Buddhanussati. Og det er tre av dem. En for hver av de tre tilflukter, så i tillegg kommer Dhammannusati og Sanghannusati. Og de er alle sammen godt forklart i Dhajaggasutta.

Dhajaggasutta kan du lese her (scroll ned til nummer 1.11.1.3 på siden som åpner seg.)

 

Theruwan saranai

(Måtte de tre juveler beskytte deg)

Del artikkel:

Relaterte artikler