Ellinor

Elljan

Ellinor Jansen

Om denne bloggen
Hei, dette er en skoleoppgave innen for markedsføring. Tema er valentinsdagen.

4

Publiserte artikler

51

Dager på Bloggi