SPAREBANKEN

10.01.2019, 19:23

Dette var første bank som ble etablert i Nordland.

Det første styret i banken var: Amtmann Breder (formann), kjøpmann J.C.Koch, fullmektig Carl Jackhelln og kjøpmann V.B.Jentoft. Varamenn var fogd Holst og lensmann Logemann. Tolder Groth ble bankens første bokholder og kasserer. Stiftelsesmøtet ble holdt i Hegboms lokaler( senere Grand Hotell), Banken åpnet sine dører første gang 02.01.1858.

Bankens administrerende. direktører var Kjøpmann J.Koch og C.Jakhelln.

Det var i den offentlige skoles lokaler i Storgata 15 banken holdt til på åpningen.

I 1879 sto bankens praktfulle bygg i Storgata 40 ferdig. Banken ble i sine gamle lokaler inntil de flyttet over i Ovidia Jørgensens hus som lå på samme sted som den nye banken. De kjøpte bygget i 1875 og satte opp bygget på bildet i stedet. Før denne tid holdt banken til på andre siden av gata.

Bodø Athenæum holdt til i bankbygget. Her står Kong Haakon og Dronning Maud på balkongen. De var da på Kroningsferd gjennom Norge i 1907.

Etter krigen startet gjenoppbyggingen av Bodø og sparebankens lokaler var klar til å tas i bruk i 1950.

Under: Bankkassererens første pengekiste var ikke akkurat å regne som et sikket og stort bankvelv.

Mens Bankbussen, som vi her ser utenfor Rolf Eriksens butik på Jensvold, nok er et tilbakelagt kapittel.

 

 Kilder:

Boka "Banken og folket"

Norges Bank,

Facebookgruppa "Bodø før og nå"

Diverse bøker på nb.no

Del artikkel:

BloggiShop

Relaterte artikler