BODØ SYKEHUS

13.02.2019, 15:43

Sykehus har det vært i Bodø i godt over 200 år, riktig nok så var det første sykehuset på Bodøgård i gamle Bodin kommune

 

Sykehuset ved Bodøsjøen 1796 - 1832
I april 1792 forseslo T. Hegge, som var Nordlands amtmann at det skulle bygges et sykehus på Bodøen. Han tilbød også gratis tomt på dette sentrale stedet i Nordland. Rentekammeret i København godtok forslaget og sykehuset sto ferdig i 1796. Utgiftene til byggingen av sykehuset ble dekket av Medisinalfondet.  Sykehuset ble bygget i tre og lå nedenfor Rishaugen, der det senere ble bygget prestegård. Etter den tids forhold, var bygget stort, med to fulle etasjer.
Den første legen ved sykehuset ble Johan Fredrich Winter, han ble utnevnt i 1795 som distriktskirurg for hele Nordland amt.

På bildet: Bodø/Bodins første sykehus skimtes helt til venstre - Bodin kirke helt til høyre.


Den første legen ved sykehuset ble Johan Fredrich Winter, han ble utnevnt i 1795 som distriktskirurg for hele Nordland amt. I 1810 flyttet Winther til Alstadhaug og bestyrte sykehuset derfra. Med årene ble Nordland delt i tre legedistriktet og etter hvert ble sykehuset uten ansvarlig lege og sykehuset ble stående ttomt rundt 1830.

 

Bodø Sykehus i Storgata 48,  1832 - 1881
Etter at sykehuset opphørte ved Bodøsjøen, ble det etter hvert bestemt å bygge nytt innenfor dagens bygrenser, i Storgata 48, der vi i dag finner det som er kjent som Sambogården, hvor Medisinalfondet eide tomten. Bygget sto ferdig i 1832/33 og var av tømmer med bordkledning. I 1849 fikk sykehuset et nytt tilbygg.


Det fantes ingen tegninger av bygget, men en av byens innbyggere har tegnet det etter hukomelsen, som vist ovenfor. Det var distriktslegen som forn Salten som styrte sykehuset. I 1870-årene inbefattet dette Bodø by, Bodin, Gildeskål og Beiarn. Det bodde cirka 6500 mennesker i dette distriktet da. I likhet med situasjonen ved det forrige sykehuset, så ble forholdene dårlige også her og i 1874 besluttet Nordland amt å bygge nytt.

 

Bodø Sykehus i Storgata 48,  1881 - 1927
Byggmestrene Thoresen, Asp og Forseth i Bodø, fikk anbudene til det nye sykehuset, dette ble da satt opp midt mellom Storgata og Dronningens gt. fortsatt på "Sambotomta". Arkitekt Ebbel, fra Trondheim tegne bygget. Bygget med inventar kostet nærmere 80.000 kroner.
Det var 35 pasientplasser på sykehuset, her var det også felleskjøkken, noe som ikke var veldig vanlig den gang. Bygget inneholdt også boliger for lege og økonom. På bildet under ser vi det da nye sykehuset fra Dronningens gate.

I 1916 besluttet amtstinget å endre sykehuordningen og året etter ble det besluttet å bygge et helt nytt og større sykehues i Bodø.

 

Bodø Sykehus 1927
Den 3. oktober 1927 sto det endelig et nytt og moderne sykehus ferdig i Bodø, visst nok Skandinavias lengste sykehusbygning under et tak. Dette sykehuset kan i dag sees som en del av den aller nyeste delen av Nordlandssykehuset.

 

Sykehuset fra 1972

Det nye sykehuset som sto ferdig i 1972, og den siste store utbyggingen, åpnet 2016

 


 

Del artikkel:

Relaterte artikler