SUNDEMS BOKHANDEL

31.03.2019, 11:23

Sundems Bokhandel

Fra dalførene i Buskerud kom det flere så kalte skrepphandlere til Bodø å etablerte seg, etter hvert som kjente forretningsmenn i byen. Blant disse var kjente folk som V.O.Tandberg og Bertil Bøckmann.

Men flere tiår tidligere kom Henrik Sundem fra Numedalen. Henrik etablerte firmaet Sundems Bokhandel den 6. januar1861.

Her i Storgata ovenfor torvet holdt Sundem til før krigen. Vi ser fra venstre: Tandbergs gård, Perretgården, Øiesvolds gård og Sundem nermest Kirkegata.

Han hadde tidligere kjøpt et gårdsbruk i Vefsn, disse bygningene flyttet han til Bodø og ble de nye forretningslokalen, i krysset Storgata - Kirkegata.

Etter dagens kart, ville plasseringen være omtrent hvor vi finner Cubus i Glasshuset.

Som en liten kuriositet: Kjellernedgangen vi ser på hjørnet førte ned til en kald og fuktig kjeller. Her hadde byens vannbrønn tidligere vært, derfor fukten, men den var godt egnet for poteter og grønnsaker. 

Sundems bokhandel rundt 1930, i krysset Storgata - Kirkegata. (omtalt kjellernedgang til høyre).Bildet på facebook...

I 1879 kjøpte cand.pharm. Oscar Fredriksen bokhandelen av Sundem. Han var kommet til byen som farmasøyt ved Svaneapoteket og drev bokhandelen som bigeskjeft inntil begynnelsen av 1890 årene da han etter et år hos J.W.Cappelen i Oslo gikk helt over i bokhandlerarbeidet.

Da Oscar døde i 1912 gikk foretningen over til hans enke, fru Helga Fredriksen, først med frk. Ragnhild Kildahl Hansen og senere med sønnen Helge Freder (Fredriksen), som prokurist inntil den siste overtok foretningen i 1936.

Den gamle gården ble bygd om og modernisert flere ganger, sist i 1937.

Etter at Sundems Bokhandel, som så mangt annet, brant ned i 1940, var det å komme seg i gang annet sted. I tre uker ble det drevet fra Freders landsted, Fjordgløtt på Alstad. Sundem fikk så leiet lokaler hos Fische på Snippen, som hadde unngått større skader. Her var de i gang i juni 1940.

Gjenoppbyggingen etter krigen er godt i gang og det nye bygget sto ferdig på nesten samme sted som det forrige i 1947.

Helge Freder, f. 20.10.1893, sønn av Oscar Fredriksen, var Bystyrerepresentant (H) i Bodø fra 1947 til 1963. Var tidligere også leder for Bodø Høyre.

Fra 1909 var han kompanjong, senere eier og disponent for Sundems Bokhandel. Freder døde i 1978.

Helge Freder 1893-1978 (Eier firmaet 1936- )

Far: Oscar Fredriksen 1847-1912 (eier 1879-d.1912)

Mor: Helga Landmark Fredriksen 1863-1946 (eier 1912-36). Oscars foreldre: Johan Frediksen og Eli Olsdatter Elvsveen.

 

Mye av infoen til denne siden er så langt hentet fra boka om Sundems fra jubileumsåret 1961 samt bildediskusjoner i facebookgruppa "Bodø før og nå"

Nå hadde det vært fint med litt hjelp om den videre historien om Sundem etter 1961. Ja gjerne også om tidligere år, noe som burde ha vært med. Bruk gjerne kommentarfeltet eller under.

Del artikkel: Del på X

Relaterte artikler