WHO

12.01.2021, 12:20

Det 12. januar allerede - jeg har vært fullt engasjert fra tidlig morgen, først med sjekk av bilen, dernest med å hjelpe gode venner. En fornøyelse alt sammen.

Men - det er et marked der ute som ikke er akseptabelt for noen av oss og som jeg vet mye om, både av egen erfaring og gjennom studier. Jeg vil derfor fortelle dere om det jeg vet og har opplevd gjennom denne bloggen og gjennom boken som nå er utsolgt, men kan rekvireres på biblioteket. "Døden ble min redning"

"Psykopat er i dag brukt som skjellsord, men det er også beskrivelse på en meget alvorlig tilstand som en ser oftere og oftere i det norske samfunn. Verdens Helseorganisasjon (WHO) har gitt psykopaten det finere navn: dyssosial personlighetsforstyrrelse (ICD-10)

En psykopat vil i dagens arbeidsmarked bli sett på som et karrieremenneske, en med albuer som vil opp og frem. Denne form for egoisme er ansett som en god kvalitet av noen, når lederstillinger skal besettes. Tiden hvor der var behov for å innordne seg i system med alt til sin tid (som "50 år og gullklokke") er delvis oppløst i et arbeidsmarked hvor ansatte skifter stilling relativt hyppig.

1. Den arbeidende psykopat søker ofte stillinger med makt eller innflytelse over andre. Dersom de ikke får lederstillinger, ser det i stor grad ut for at de søker stillinger uten alt for god ledelse. Kontroll og ansvar er noe enhver psykopat ikke tolererer, dersom det er rettet mot de selv. Dersom psykopaten kan kontrollere sin overordnede, er også det en stilling som psykopaten kan akseptere".

Denne typen psykopat treffer du derfor på jobb, i militære, i skolen, i politiet og steder hvor de kan utøve makt i en eller annen form. Det begjærer makt og lar seg ikke innordne i et team med lavere stillingsgrad. De finner raskt hvem de skal rette sitt angrep mot og nyter synet av en ødelagt kollega, familiemedlem eller andre. Det er slik de er - Farlige!

"2. Psykopaten uten arbeid, er den såkalte "samfunnssnyltende" psykopat. En som holder hjemmet i et jerngrep, som styrer og regisserer hver minste detalj i husstandens hverdag. Andre igjen utøver sin psykopati i organisasjonslivet, foreninger, klubber, menigheter og sekter.Dette kalles parasitær livsførsel.Å snylte på andre.

I hjemmet kan psykopaten virkelig skape et helvete for eventuell ektefelle, samboer og barn. Partnerens følelser for barna blir ofte et av psykopatens mange midler overfor samboer eller familie"

 

Denne typen psykopat er ei mare for enhver familie. De lyver og manipulerer leger og helsemyndigheter for å få uføretrygd - for på den måten å kunne være hjemme hele dagen.. De eier ikke empati, fullstendig fri for omsorgsevner. De manipulerer partene i familien mot hverandre, og du finner aldri ut av hva psykopaten egentlig mener - fordi hun er kun ute etter å tilfredsstille sitt syke begjær etter makt og kontroll. Hun kontrollerer ALT. Mobilen, Facebook, epost, postkassen, Twitter, lommer og alt hvor det kan tenkes at noe kan være gjemt. Hun sjekker aviser for leserinnlegg hun kan mistenke noen for - Hun har full geskjeft hele dagen med å kontrollere familien og rekker verken å lage mat eller rydde i klær. Hjemmet er stort sett i kaos og ingen får komme inn ved spontant besøk. Hvem vil ha et slikt liv frivillig? Det farlige med psykopater er at de blir verre med tiden, det er en tilstand som hele tiden forverres og forsterkes - kravene høynes uavbrutt og forsøk på å tilfredsstille en psykopat er utopi. Det går ikke!

Del artikkel:

Relaterte artikler