Hvor mye og hvor lite grovfôr er greit til hest?

21.04.2019, 13:36

Hey!

I dag er det 1.påskedag og det er kjempefint vær ute. Jegskulle gjerne funnet på noe ute akkurat nå, men jeg må blogge. Håper dere liker innlegget!

I normalår er det rikelig med grovfôr tilgjengelig i Norge. Mange produserer mer enn de trenger selv, og har høy og ensilasje til salgs. I tillegg blir det hvert år importert store mengder grovfôr fra utlandet.

Så hva gjør vi nå?
Det er viktig at alle staller gjør et overslag over hvor mye grovfôrde kommer til å trenge i løpet av vinteren og fram til juni 2019. For mange innebærer dette at man må vite hvor lite grovfôr det er mulig å gi uten å risikere sykdom og mistrivsel hos hestene. Anbefalingene er at hesten bør ha minst 1,5 kg tørrstoff (TS) fra grovfôr per 100 kilo kroppsvekt daglig. Dette tilsvarer 7,5 kg TS daglig til en hest på 500 kg. Det er stor varasjon i hvor mye tørrstoff det er i grovfôret.

Friskt gress har 20-25% tørrstoff, resten er vann. Når vi tørker gresset forsvinner mer vann jo lengre vi tørker det, og tørrstoffprosenten øker. I lagringstørt høy er tørrstoffprosenten rundt 82-85%. Tørr ensilasje har ofte et tørrstoffinnhold på 70-80%, mens fuktig ensilasje kan ha tørrstoff ned mot 50% og enda lavere dersom det er lite fortørket. Med andre ord trenger hesten flere kilo fôr dersom det er fuktig, for det som ikke er tørrstoff er bare vann.

En 500 kilos hest trengeraltså rundt 8,5 kg daglig dersom den får helt tørt høy (85% TS), mens den må få 15 kg daglig dersom den får fuktig ensilasje (50% TS).

Fri tilgang?
Mange lar vanligvis hesten få fri tilgang til grovfôr, og det har positiv effekt på helse og trivsel for mange hester. I et ekstremår, vil de færreste ha mulighet til å la hestene sine få fri tilgang til grovfôr. Dersom du selv har nok grovfôr til å la hestene dine få fri tilgang oppfordres det likevel til å begrense grovfôrmengden til hestene, for heller å selge overskuddet til noen som ikke har nok fôrgjennom vinteren.

Det er ikke nødvendig å begrense fôret ned til minimumsfôring med 1,5 kg TS per 100 kg kroppsvekt (15 kg tørt høy til en 500 kilos hest), og noen enda mer. I en sesong som i fjor sommer vil dette være sløseri, og lite solidarisk overfor andre som ikke engang har nok til å dekke hestens minimumsbehov.

Begrensning på fri tilgang
i naturen ville hesten brukt store deler av dagen til å spise, og den er konstruert for å spise mange små måltider. Likevel ville hesten i naturen ikke gått på uendelige frodige beiter, den ville også brukt mye av dagen til å bevege seg for å få tak i mat. Det er velkjent at lengre perioder uten grovfôr i magesekken er uheldig i forhold til å utvikle magesår, men det er likvel ikke nødvendigå la hesten overspise. Friske hester tåler fint 4 timer uten mat på dagtid, lengre på nattestid da syreproduksjonen i magesekken er mindre om natten. Man kan derfor fôre flere små måltider for å begrense mengden grovfôr hesten spiser, og la det gå tomt mellom hver fôring.

Dersom man ikkehar mulighet til å fôre mange ganger om dagen kan man likevel heller gi hesten et tilmålt begrenset grovfôr to ganger daglig, og beregne mengden slik at fôret er spist opp 3-4 timer før den får neste måltid. På denne måten kan man begrense mengden hesten spiser noe, samtidig som hesten ikke blir stresset fordi den ikke blir mett nok. Dette vil også for mange hester være positivt for å begrense overvekt, og det er ikke skadelig for friske hester å bli moderat sultne før de får neste måltid, på samme måte som vi mennesker tåler og i de fleste tilfeller har godt av å rekke å bli litt sultne mellom hver gangvi spiser.

En annen mulighet er å legge nett over fôret slik at det tar lenger tidfor hesten å spise. Dette gir også en mer naturlig måte for hesten å spise på, da den i naturen sjelden ville kunne spise store munnfuller fôr uten å måtte bruke tid på å bevege seg mellom hver munnfull. Nett begrenser også mengden fôr som blir trampet ned  og ikke kan spises. I den vinteren som var nå ville det vært uakseptabelt sløseri å la hestene trampe ned spiselig fôr!

 

Da var innlegget ferdig. Håper dere lærte litt mer om fôr og sånn. Hvis dere liktet innlegget så håper jeg dere vil legge igjen en kommentar i kommentarfeltet. Da blir jeg alltid superglad!

Del artikkel:

Relaterte artikler