Dette er en alvorlig situasjon for hestenæringen

12.12.2019, 21:03

Siden Hesteklinikkenpå NMBU Veterinærhøgskolen er stengt på grunn av salmonella, er det i praksis kun Bjerke Dyrehospital som har en klinikk med gøgnvakt (kirurgi) for hest i Norge.

- Det er en krevende situasjon for oss. Vi har tatt tre av fire helger, i tillegg til tre av fem ukedager (fredag inngår i helg). Håpet vårt, var at NMBU Veterinærhøgskolen kunne ta på seg resten. foreløpig har de ikke de ikke respondert på dette. I praksis betyr det at så lenge Hesteklinikken er stengt, er Bjerke eneste alternativ for kolikkoperasjoner og andre akutte tilfeller, forteller Tore Sannum, daglig leder på dyrehospitalet på Bjerke.

- Vi samarbeider gjerne og har tilbudt dem å bruke våre fasiliteter på Bjerke, legger han til.

- Alvorlig situasjon

- Har dere send NMBU Veterinærhgskolen en forespørsel - og ikke fått svar?

- Vi har ikke sendt en direkte forespørsel, men vi har informert m at vi ikke har mulighet til å dekke 100 prosent. De har fått beskjed om hvilke dager/helger vi dekker. Dette er en alvorlig situasjon for hestenæringen i Norge, samtidig er ikke dette vårt ansvar. Myndighetene har ikke tilrettelagt for akuttvakt for hest, og da er det popp til aktørene. Vi får ikke noe tilskudd til driften og har ingen forpliktelser. Samtidig prøver vi å ta ansvar aå langt vi har økonomi til det.

- Det har vært svært dyrt å opprettholde en dognvakt med kirurg på bakvalt, påpeker Sannum.

I dag er det en spesialist i kirurgi på Bjerke dyrehospital, Amanda Lynn Bergren.

Tilbud kompensasjon

NMBU Veterinærhegskolen sier at det ikke foreligger en akseptabel lønnskompensasjon. Derfor har samarbeidet så langt stoppet opp rundt en akuttvakt.

- Hva er din kommentar til det?

- Vi har ikke økonomi til å dekke den hvilende vakten i helgene eller dagene hun har fri. Vi har tilbudt en kompensasjon for oåerasjoner og reisetid som ikke gir oss noen nettofprtjeneste i forhold til hva vi kan fakturere kundene. Vi har en god tone med ledelsen på Hesteklinikken, så jeg håper og tror vi skal dinne en løsning på dette, sier Sannum til TGN.

Ikke enige om lønn

Samarbeidet mello NMBU Veterinærhøgskolen og Bjerke Dyrehospital rundt en akkuttvakt, står på vent på grunn av økonomiske rammebetingelser.

- Hvordan stiller NMBU Veterinærhøgskolen til at Dyrehospitalet etterlyser et samarbeid på akuttvakt?

- Det foreligger allerede wet samarbeid vedrørende indremedisinske kasus. Dette innebærer at Hesteklinikkens spesialiteter utreder slike kasus på Bjerke Dyrehospital. Hesteklinikken er også i dialog med Bjerke om å hjelpe dem på dager de ikke har kirugisk kompetanse tilgjengelig, men som alle andre yrkesgrupper må det forligge en akseptabel lønnskompensasjon, sier Sigrid Lykkjen, seksjonsleder for Hesteklinikken på Adamstuen i Oslo.

Etter at de tidligere i høst stengte klinikken på grunn av salmonella har de opprettet et samarbeid med Mjøsa Hesteklinikk på Stange. Klinikken drives av veterinærene Lisel Huse Olsen, i samarbeid med Eric Strand. Sistnevnte er ansatt kirurg på NMBU Veterinærhøgskolen.

- Har dere noen døgnvakt (kirurg) på Mjlsa Hesteklinikk?

- Nei, det har vi ikke. Det finnes i dag en offentlig akuttvakt som gjelder for produksjonsdyr, hest og smådyr. Annen vakt for hest er basert på frivillig tilgjengelighet og hesteklinikken har i dag intet ekstra tilbud om akutt-vakt til hest, sier Lykkjen.

- NMBU Veterinærhøgskolen skal flytte til campusen på Ås neste år.

- Når skjer dette?

- Hesteklinikken flytter til Ås straks lokalene er klare, og etter planen skal NMBU overta veterinærbygget 5.mai neste år. Når det gjelder båndlegging av tredemølle og billeddiagnostiske enheter, er de i ferd med å opheves på Adamstuen. Vi vil således snart kunne gjennoppta både tredemølle-utredninger, samt gjøre poliklinske undersøkelser og behandlinger, sier Lykkjen til TGN.

Del artikkel:

Relaterte artikler