Er Kannaway Lovlig?

10.01.2019, 12:42

Vanlige spørsmål om Kannaway i Norge

 

Siden Cannabis produkter har vært ulovlig i norge så lenge, så er det helt naturlig og å ha spørsmål rundt lovligheten med Kannaway produkter i Norge, her er fakta:

 

 

Er Kannaway et pyramidespill?

 

Nei, Kannaway er Nettverk markedsføring og utfører ingen av de praksisene som kjennetegner et pyramidespill. Et pyramidespill kjennetegnes ved at man betaler en stor sum for å bli med i nettverket og ofte uten at det er noe produkt involvert. Et annet og lignende kjennetegn er at de for å bli ansett som et lovlig nettverk selger et overpriset produkt, for eksempel en kulepenn til 2000 kroner. Dette er kun for å få penger inn i et system der du som nytt medlem betaler en høy sum som det trekkes prosenter av til den som står høyere enn deg i pyramiden. Begge disse fremgangsmåtene er ulovlige. Noe du kan lese om på direktesalgsforbundets hjemmesider. Her er det klare regler som Kannaway forholder seg til.

 

Direktesalgsforbundet: http://www.direktesalgsforbundet.no/om-forbundet/hva-er-direktesalg/

Resultater ifra www.scamadviser.com: https://www.scamadviser.com/check-website/kannaway.com/

 

Er Kannaway sine produkter ulovlige?

 

Nei, Kannaway’s olje blir ofte og feilaktig kalt CBD-Olje og det er ikke riktig. Kannaway ‘s olje er hamp olje som inneholder 1000mg CBD og er derfor fortollet som næringsmiddel. Kannaway produkter er helt lovlig til eget bruk i Norge. Det blir daglig importert masse Kannaway produkter til Norge og noen av flaskene blir sjekket av tolletaten for å se om det er THC (TetraHydroCannabidiol), som er det aktive narkotiske virkestoffet i cannabis. Kannaway kjører 6 forskjellige lab tester på hver forsendelse før de sender til Norge og andre land der THC ikke er lovlig for å forsikre seg om at det er 0% THC innhold i oljen.

 

I Norge så er ren konsentrert CBD olje kun lovlig med resept ifra lege til visse pasienter som har spesielle behov. Det er nok av internasjonale hjemmesider som tilbyr CBD olje men de inneholder som regel spor av THC og er derfor ikke lov. Det er derfor Kannaway har fått tillatelse til import av sin olje som næringsmiddel.

 

Dokument ifra Mattilsynet:  https://bit.ly/2SO0nOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildene ovenfor peker spesifikt til den delen av lovverket som omhandler import av Kannaway produkter, Skulle du ønske å sjekke selv så følger det linker nedenfor.

 

Lenker til lovverk, informasjon og kilder på nett:

Informasjon om cannabidiol (CBD) for virksomheter - Legemiddelverket

Informasjon om regler for import av CBD-produkter

Import og omsetning av hampfrø (frø av Cannabis sativa L.) | Mattilsynet

Forskrift om allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket (matlovsforskriften) - Lovdata

 Mattilsynet | Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler

 Hva er tillatt for privatimport per post og hva kan bli stoppet i tollen? - Legemiddelverket  

Regulatoriske fakta om Kannaway Pure Gold Hemp oil.

 

Kannaway Pure Gold Hemp oil er en hampolje med et naturlig innhold av cannabinioder. Produktet er registrert som et næringsmiddel og følger gjeldende EU-regelverk for næringsmidler, og dette regelverket forvaltes i Norge av Mattilsynet.

Det er kommersielt omsetningsforbud for hampolje i Norge, så import for videresalg er ikke tillat, men det er tillatt for hver enkelt å importere hampolje til privat bruk, så lengde produktet er fritt for THC (som er oppført i narkotikalisten) som er den bestanddelen av cannabisoljen som forårsaker rus.

Det er også kommet et nytt regelverk i EU gjeldene produkter som defineres innunder ny mat forordningen. Ny mat defineres som matvarer som inneholder et høyere innhold av næringsstoffer enn det som forekommer naturlig i maten. Du kan lese mer om forordningen ny mat i EU her: https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue_en

I denne listen over ny mat er cannabidiol oppført med et krav om en godkjent rapport gjeldende sikkerhetsprofilen til produktet. Per dags dato er det ikke oppført noen grenseverdier for hvilken mengde cannabinioder som i en matvare vil ansees som for å være høyere enn naturlig forekomst.

I følge de ovenstående fakta og svar gitt fra Kannaways regulatoriske avdeling, er ikke Kannaway Pure Gold hemp oil definert som ny mat på det nåværende tidspunkt, men som et naturlig næringsmiddel (matvare).

Det er regelverk å forholde seg til når det gjelder markedsføring av matvarer, du kan lese mer om det her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-02-17-187/kapittel_1-31-1-1-1#kapittel_1-31-1-1-1

Cannabidiol er også oppført på urtelisten som et legemiddel, og det er naturlig at det blir en del spørsmål omkring dette. Hvorfor regnes ikke Kannaway Pure Gold for å være et legemiddel når det inneholder cannabinioder? Svaret er at Kannaway Pure Gold er en hampolje med et naturlig innhold av cannabinioder, og er ikke ment for eller egnet til å brukes for å behandle sykdom.

Kannaway Pure Gold olje er et næringsmiddel med innhold av cannabinioder som er kraftige antioksidater, som igjen er gunstig for mennesker som er opptatt av god næring og å fremme sin egen helse gjennom sitt kosthold.

Det finnes produkter som inneholder cannabinoider i mer konsentrert form, som kan være egnet og ment for behandling av sykdom, og da vil et slikt produkt ansees for å være et legemiddel. Du kan lese mer om hva som gjør at et produkt ansees for å være et legemiddel her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04-132/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1

Det er under ingen omstendigheter tillat å markedsføre ett produkt med medisinske påstander, uten at produktet da vil komme innunder lovgivning for legemidler. Ethvert produkt som tilsies å ha en medisinsk virkning, vil ansees for å være et legemiddel, og må følge gjeldende godkjenningsprosedyrer og regelverk for legemidler, som forvaltes av Statens Legemiddelverk i Norge.

 

Konklusjon:

 

Det fins et par blogger som skriver negativt om Kannaway der ute men disse bloggene kommer med tomme påstander og døde lenker som ikke en gang har informasjon om Kannaway. Ikke forstår de at nettverk ikke bare er lovlig i norge men har vært lovlig lenge og har strenge regler for hva som skiller svindel ifra et godt nettverk og ikke forstår de hva som ligger til grunn for at CBD mengden er som den er. Mengden er åpenbart lavere enn ved et CBD konsetrat fordi det ikke er lov med høyere verdier i Norge og ikke fordi det ønskes å svindle folk. Som om det er kostnadsfritt å drifte et børsnotert Nasdaq selskap i USA i milliardklassen og produsere en høykvalitetsolje som folk har god nytte av?!

 

Sannheten er at både folk og myndighetene har problemer med å forstå alle detaljer om lovverket rundt hamp, cbd og kannaway. Følg gjerne massen og sett din lit til alle snev av autoritetærisme uten å sjekke kilder selv, men har du litt tæl så sjekk loven og anskaff en autoritær innstilling til livet. Folk i autoritære posisjoner er ikke der fordi de er født av staten, de har hatt en holdning som har skaffet dem den posisjonen de sitter på men de må leve opp til sin posisjon ved å sjekke sine kilder hver eneste dag, gjør de ikke det så er det rom for at du kan ta deres plass, ære være demokratiet! I dag er alt tilgjengelig på nett og lovendringer vedtas hele tiden slik at du kan regne med at sannheten kommer opp for en dag til slutt uansett. Men som vi alle vet: "Haters gonna hate". Trolling og tvil, frykt og annet oppspinn for at morgendagen helst skal være helt lik dagen i dag, vil alltid være der. La sannheten være din plog, hold fokus og vinn. 

Del artikkel:


BloggiShop