De gamle er eldst!

16.07.2021, 06:58

2 kommentarer

Arwens posisjon: Klassifisert!

Møtet med hvite manns ildvann kan fort bli dramatisk for efterkommere  av kvæn og same, slik både Styrmannen og Kapteinen er. Noen dråper urbefolkningsblod koker fort opp i slike møter. For å gjøre den lange historien litt kortere velger Kapteinen en telegramaktig stil. Hakket mere så enn Hemingway, den gamle kjempe. 

Personene er: Kapteinen på Arwen, samt Arwens ølsjef, som også er Losjens grunnlegger. Disse kommer fra den eldre garde. Det vil si at man er av kapteinens slagsbrødre i forlengst svundne bataljer. I tillegg møtte Arwens dekksgutt som adjutant for kapteinen. De nevnte individer var invitert til møte på hemmelig sted, for en konferanse om regrupperering etter et midlertidig nederlag overfor de amerikanske krefter som i disse dager infiltrerer vårt samfunn og vår marine! Og som takket være et allerede etablert etteretnings- og påvirkningsapparat klarte å forsinke vår befestning av Kommersøya.

For Rederiet møtte dets President, som også er Arwens Styrmann. I tillegg Arwens Stuert, som også er grunnleggende medlem av Rederiet. Vårt offiserskorps hadde arrangert forbilledlig transport til utskipningsstedet og tok imot med båt som var kamuflert med bjørkeløv for anledningen. 

I de påfølgende militære øvelser forløp tingene først som forventet i gemyttlige tonelag. Man ga og tok i de monn man selv fikk. Imidlertid ble det på ekspedisjonens andre dag noe mer tumulter mellom den yngre og den eldre garde. Siden Kapteinen er eneveldig herre over denne loggen, har han subjektivitetens privilegium. Og hans entydige konklusjon i saken er altså at de gamle utvilsom er eldst. Men som Kaptein og representant for den eldre garde velger han deretter å la saken ligge. De unge haner må få gjøre seg sine egne erfaringer!

Selv om våre posisjoner etter den siste tids begivenheter må forbli klassifisert informasjon, kan vi røpe at vi har trukket våre styrker innover i landet. Inntil den intense overvåkningen av fjordene gir seg må vi utforske andre muligheter. En åpenbar fare for landet er jo, slik det alltid har vært, en landinvasjon som besetter Drøbaksundet.  Vi har følgelig begynt å rekognosere de dype skoger, for å finne naturgitte steder som kan stanse en fiendtlig framrykning.

Vi fikk etter noen dager besøk av en mann som i Rederiet kun går under navnet “The Fixer”, da han er en kløpper til å skaffe utstyr og nødvendig verktøy i et knipetak. Kapteinen håper å få denne mannen med ut på Arwen slik at han kan innlemmes i vår topptunge kommandostruktur på flaggskipet. 

På oppdragets siste dag ankom Styrmannens viv, Ida, dessuten matros på Arwen, og det ble klart at Styrmannens amorøse tilbøyeligheter trengte plass som krevde mannskapenes fravær. Vi organiserte da en rekognoseringspatrulje til de øvre deler av vassdraget, hvor flere muligheter til befestning ble observert og notert. Fisket her oppe er etter sigende godt, men det lyktes oss ikke å fange annet enn noen småabbor. Tilbake på utskipningsstedet fikk vi imidlertid gode tips av en lokal kjentmann, som vi senere håper å kunne sette ut i livet.

Kapteinen og Dekksgutten har nå kommet seg ned til saltvannet, hvor de fordøyer den siste tids begivenheter og forbereder de neste trekk i vår kampanje.  Inntil videre vil vi holde en lav profil, og avvente det rette øyeblikk før vi slår til. Styrmannen og “The Fixer” ble igjen i innlandet for videre rekognosering og melder at de har mottar flere fisketips, samt utkjempet et mindre sjøslag med lokalbefolkningen.

Vår dekksgutt har selvfølgelig benyttet anledningen til å markere alle hovedleder, samt områdene i umiddelbar nærhet til vår baseleir i de dype skoger. Dessverre har det ennå ikke lyktes Kapteinen å opprette sikker kommunikasjon til tispen Pluto vinner om han kan markere hele Norge som sitt territorium. Men vår kontraetterretning arbeider med saken, og Kapteinen føler seg trygg på at dekksgutten om ikke lenge kan høste den heder han har fortjent!

Del artikkel:

Relaterte artikler