Nei til folkeavstemming!

06.10.2019, 18:18

1 kommentar

Tor DU at flertallet av nordmenn hadde satt seg veldig godt inn i EU da det ble holdt folkeavstemming? Tror du at flertallet av briter hadde gjort det da de stemte ja eller nei til brexit? Nei, tenk - det tror jeg definitivt ikke. Det går for det meste på følelser og synsing. Egentlig er det ansvarsfraskrivelse hos myndigheter og politikere som overlater en slik beslutning til «hvem som helst». De vil ha ryggen fri. Disse to eksemplene dreier seg om svært komplekse saker, som det krever svært mye å skulle sette seg inn i. Ikke minst dreier det seg som å skulle se og forstå konsekvenser, på kort og lang sikt. Hvor mange er i stand til det? I hvert fall ikke folk flest!

Men hallo, underkjenner jeg selv demokratiet? Ja, til en viss grad. For mye demokrati forsinker prosesser, og ved hvert valg kan det ombestemmes det som allerede er bestemt. Som f.eks. med E18. Millioner av kroner er allerede brukt, tusenvis av arbeidstimer, dusinvis av møter er avholdt, faglige vurderinger er gjort. VET de nye som er valgt inn at trafikken vil øke, vet de at summen av alt blir bedre uten en ny E18? Eller surfer de bare videre på en natur-bølge? Kanskje ingen kan vite noe sikkert, fordi det er så mange ting som griper inn i hverandre. Ingen kunne si noe med stor grad av sikkerhet hvordan utviklingen av elbilsalget ville gå. Ingen vet hvor lang tid overgangen til elferjer og elfly vil ta. Ingen kan med sikkerhet si hvoran bruken av olje er om 10 eller 20 år. Men med stor grad av sannsynlighet vil god kunnskap hjelpe til å ta gode avgjørelser. Og det er der jeg mener at folk flest ikke skaffer seg «nok kunnskap». Kanskje mangler det interesse, tid eller personlige ressurser.

Derfor sier jeg nei til folkeavstemming, SÆRLIG i kompliserte saker.

Del artikkel:


Relaterte artikler