Demokrati - demokratur - demokratull

16.11.2019, 12:34

Alle mennesker skal selvfølgelig få mene hva de vil, men ikke alle bør få lov å være med å bestemme/styre!

Demokratiet i vårt land baserer seg på folkevalgte politikere. Og disse politikerne tar i mot innspill, både fra egen administrasjon (bl.a. fagfolk) og fra publikum. Det skal liksom sikre at saker avgjøres på best og bredest mulig grunnlag. Men er det så sikkert? Etter min mening nei!

Et godt eksempel synes jeg saken rundt Fotografihuset og den såkalte Sukkerbiten i Oslo er. Det var vedtatt av "alle" at det skulle bygges et Fotografihus. Så var det en beboer i nærheten som ikke var enig og startet en kampanje for å stoppe prosjektet. Ganske lokal-egoistisk, spør du meg. Fotografihuset ligger i en hovedstad og vil være til nytte og glede for folk fra hele landet, og utenfor der også. Men politikere er folk de også, så de lar seg påvirke - naturlig nok. Argumentene fra mostanderne blir "tilpasset", som f.eks. at huset skal være et museum - det har vi allerede i Horten og dermed ikke like viktig å etablere i Oslo. Men det skal ikke være et museum. Så hevdes det at det er behov for badeplass og friområder. (Og underslår at det er vedtatt å bygge flere like i nærheten, også på 2/3 av arealet på Sukkerbiten!) 

Tale- og skriveføre folk påvirker nyvalgte politikere, som neppe har satt seg veldig dypt inn i saken, en sak som tross alt har vært gjennom lang saksbehandling tidligere. Er det at noen få skriker høyt som er demokrati? Eller er det demokratull? Nei, da er jeg heller for litt demokratur, en lett miks av demokrati og diktatur, som når noe først er bestemt, så kjører vi. Hvis alle skal ha en mening om det meste, så får vi ikke gjort særlig mye, ting tar tid og tid koster.

Del artikkel:

Relaterte artikler