M

Både og og korkje eller: Les deux et ni l'un ni l'autre

M E

Om denne bloggen
Det finnes alltid en parallell virkelighet som kan påvirke den faktiske virkelighet og motsatt. En blogg er en virkelighet i seg. I hvilken grad den opptar den faktiske virkelighet kan variere. Det er heller ikke gitt å uttrykke den faktiske virkelighet i ord.

Den absolutte sannhet er det ingen som har.

Den absolutte sannhet viser seg av og til.

Vi har like lite kontroll over den som over sola og skyene.

Men den finnes.Postmodernismen påstår: "Alt er relativt."

Det er det kanskje også, til en viss grad.

Men ikke til den grad at det ikke finnes en faktisk virkelighet.

Dermed kan postmodernismen allerede legges på historiens skraphaug.

I motsetning til denne blogg som erkjenner at vi alle til syvende og sist er underordna en virkelighet som hele tida er der uten alltid å gi seg til kjenne, som erkjenner at det finnes det som faktisk eksisterer og det som faktisk ikke gjør det.

Det er vår uvitenhet som gjør at Virkeligheten bare viser seg for oss glimtvis, stykkevis, individuelt, og hvor mottakelige vi er for den avhenger naturligvis av vår situasjon.

Håpet er at denne blogg skal la sola vise seg av og til.

35

Publiserte artikler

1245

Dager på Bloggi