MM

Stoltenberg gjør en Blair

05.08.2022, 12:43

FOTO: WILLIAM JOBLING / NRK

Tony Blair er jo blitt kjent for å prøve å forsvare det uforsvarlige og demokratisk tonedøve hin gjorde i forbindelse med Irak-krigen osv.

Jens Stoltenberg har vel også såpass samvittighet at hin prøver å legge bak seg Irak, Libya, ...

Fra https://www.aftenposten.no/norge/i/ppgL1/irak-krigen-skapte-krise-i-regjeringen :

Jagland gjør det klart at Norge er tvunget til å støtte et eventuelt nytt vedtak i Sikkerhetsrådet. Uansett. Bare timer senere er en korrigering fra Statsministerens kontor ute på NTB. Statsministeren Bondevik hadde ingen problemer med Jaglands presisering. Fra nå av samkjører SMK og UD alle offentlige uttalelser. Til Jaglands tilfredshet. Jagland har tett kontakt med Petersen, men også med Bondevik, gjennom hele Irak-krisen. Han har inngående innsikt i stridighetene internt i regjeringen. Flere i og rundt Bondevik II-regjeringen er sjeleglad - men også litt overrasket - over at Jagland ikke lar seg friste til å utnytte situasjonen. Helt frem til krigsutbruddet er det så å si tyst fra Jagland og Ap. Jagland, som nylig er vraket som Ap-leder etter en lang og opprivende strid med Jens Stoltenberg, får i løpet av Irak-krisen en svært høy stjerne hos sentrale medlemmer av regjeringen. Han opptrer som en statsmann, mener flere. Jagland har ryggdekning for sin holdning i Ap, også hos Stoltenberg.

Fra https://radikalportal.no/2018/02/15/for-15-ar-siden-protesterte-20-millioner-mot-irak-krigen-na-varsler-stoltenberg-flere-nato-soldater-til-irak/ :

20 millioner globalt og 100.000 i Norge protesterte mot den kommende Irakkrigen. Snart 15 år etter fortsetter krigen de fleste regner som en fiasko og Jens Stoltenberg melder opptrapping av NATO-innsatsen.

Har tidligere skrevet om "pikenes Jens" og Libya:

https://bloggi.no/korkje/34018/innocent-norway-norvege

Så nå holder altså den godeste Stoltenberg på med å prøve å forsvare det umulige, akkurat som Blair:

https://www.nrk.no/norge/stoltenberg_-_-vi-er-i-den-farligste-situasjonen-vi-har-vaert-i-siden-andre-verdenskrig-1.16057339

Hin gjør sitt for å få det til å fremstå, på klassisk monoteistisk vis, at det dreier seg om en kamp mellom de gode og de onde og at en da altså må være med i NATO for å være på de godes side. Ikke så farlig med de hundretusenvis som mistet livet i Irak, Libya, osv. - her gjelder det å være på de godes side!

Dermed bidrar Stoltenberg, sammen med blant andre såpass prestisjefulle navn som Biden, Bin Laden, Blair, Bush, Putin, Trump, ..., til en orwelliansk, postmoderne verden der det er slik at virkeligheten er underordnet de mediale kamper på alt annet enn nøytral grunn.

Denne boblen vil naturligvis være vanskeligere og vanskeligere å opprettholde etter hvert som det viser seg at Vestens anstrengelser for en mainstream verden på hyklersk vis etter en logikk der målet (en ensrettet verden der Vesten opprettholder definisjonsmakten - https://no.wikipedia.org/wiki/Definisjonsmakt - vunnet via kriger og kolonialisme) helliger middelet (løgn) er på kollisjonskurs med virkeligheten.

Det er klart at vi som har vokst opp og lever her i Vesten får jo fort inntrykk av at vi har så mye goodwill i verden, det er jo ikke måte på hvordan USA farter rundt i verden og tilsynelatende skal forsvare det godes sak. Skjønt, Russlands uforsvarlige krig mot Ukraina (akkurat som USAs krig mot for eksempel Irak var uforsvarlig og alle kriger i utgangspunktet er det) viser at land som representerer omtrent halvparten av verdens befolkning ikke er så overbeviste om Vestens store stjerne.

Jeg konstaterer - uten å moralisere - at ingen sivilisasjon har ødelagt så mye som vår. Det er et faktum. Jeg venter og ser hva som skjer.

I den forbindelse noen interessante artikler som jeg har lest nylig. Først en om den vestlige elites orwellianske prosjekt:

https://steigan.no/2022/07/world-economic-forum-og-fremtiden/

Dernest en artikkel som gir visst håp om at en multipolar verden med mer østlig innflytelse kunne være både bedre enn den den vestlige elite arbeider for og også mulig:

https://www.globalresearch.ca/china-global-inflation-china-measures-stabilize-economy/5786218

For, som sagt, Vestens stjerne i verden er ikke sterkere enn at den fort kan fortsette å dale, ikke minst jo mer vi lar den vestlige elite fortsette å dure på som nå.

Og så til sist en artikkel som er en smule mer objektiv enn mainstream media angående hva som skjer geopolitisk akkurat nå:

https://thediplomat.com/2022/07/china-is-not-russia-taiwan-is-not-ukraine/

Sitater fra sistnevnte:

Russia’s invasion of Ukraine is President Vladimir Putin’s attempt to secure the country’s “near abroad,” when confronting the eastward expansion of NATO. Russia felt a sense of urgency facing the possibility of Ukraine and others joining NATO; in that case, Russia’s strategic environment would deteriorate rapidly. Moscow felt it had no time to wait.

Under these circumstances, using force to bring Taiwan back to the “motherland” is not an option for China now, and will not be in the foreseeable future, as long as there is a big gap between the Chinese and the U.S. militaries. The understanding in Beijing is that China will continue to grow even stronger both economically and militarily, and time is on China’s side. And quoting from the “Art of War,” with the continuous rise of China, eventually, China can “win without fighting.”

I Vesten, med våre monoteistiske reflekser, skaper media for tiden inntrykket at Vesten er på det godes side, Russland og Kina på det ondes, dermed vil Kina angripe Taiwan akkurat som Russland har angrepet Ukraina. Skjønt, dette er naturligvis lettere orwelliansk. I virkeligheten er det andre krefter enn de bibelske på gang her, og Vestens rolle er alt annet enn engelens, Gud eller Jesus.

Skjønt, her i Vesten - hvor befolkningen blir eldre og eldre, media og politikk mer og mer "mainstream" og mindre og mindre dynamisk, demokratiet mer og mer et ord uten innhold - er vi rett og slett ganske blinde, noe som jo kan gjøre en eventuell fortsatt nedtur ekstra brutal.

Jens Stoltenberg, fornem representant for den vestlige elites orwellianske diskurs, snakker om viktigheten av å investere mer i forsvar for å kunne unngå krig og møte fremtidens utfordringer når det gjelder klima osv. Viktigheten av å samles mest mulig bak NATO og Vesten, underforstått den vestlige elites orwellianske prosjekt. Skjønt det er jo til syvende og sist bare slik at hin ikke kan annet. Ren selvopprettholdelse gjør det nødvendig for Stoltenberg å tro på det hin sier. Alternativet ville være identitetshavari. Dermed må beina sprike ekstra mye. For å få Irak, Libya, osv. til å henge sammen med fred og miljøtiltak; hin og helst alle andre må absolutt tro at hin er på det godes side.

En kunne naturligvis håpe at AUF ville opponere seg mot Stoltenberg. Men færre og færre engasjerer seg i AUF. Befolkningen er aldrende. Radikaliteten blant unge AUFere borte. AUF snakker om en verden uten atomvåpen? Stoltenberg finner straks svaret: Naturligvis skal vi ha en verden uten atomvåpen! Nettopp derfor må vi samles helhjertet bak NATO, sånn at vi kan presse frem nedrustning!

Jeg skjønner at mange velger ikke å se hvor hult ting låter mer og mer i Vesten. Samtidig har vi jo en viss bevegelse blant unge. Det nye partiet Rødt i Norge og dets utvikling ville neppe funnet sted uten en viss skepsis blant unge til det den vestlige elite vil få igjennom. Skjønt den høyreekstreme side er sterkere enn venstresiden i forhold til hvordan det var mellom de to verdenskrigene. Dette sammen med aldrende befolkning gjør det naturlig med en sunn skepsis i forhold til muligheten for den radikale forandring vi helst skulle hatt i Vesten, samtidig som de av oss som er bevisste på Vestens utsatte situasjon jo ikke bør gi opp kampen.

Et valg vil bli mer og mer nærværende:

✕ Et samfunn med færre og færre rike, flere og flere fattige.

✓ Eller et samfunn som velger en radikal forandring fra dagens samfunn, i retning av bedre og bedre fordeling, mer og mer skånsomhet, mindre og mindre sløsing, mer og mer effektivitet, mer og mer lokale transporter, mindre og mindre globale transporter - noe som også forutsetter regulering som begrenser hvor mye en kan reise, forurense osv. For:

JO TREIGERE VI ER MED BEGRENSNINGER, JO MER BEGRENSET BLIR FREMTIDEN.

Vi har en rivende utvikling - akkurat nå i feil retning.

Del artikkel:


Relaterte artikler