leksjon 8 og 9. Bærekraftig mat og matproduksjon

14.12.2017, 09:35

Hva betyr bærekraftig utvikling?                                                                                                                                                                                                                                        Bærekraftig utvikling er en utvikling som møter dagens behov, uten at det ødelleger for kommende generasjoners muligheter til å dekke sine behov.

Nevn noen utfordringer vi står ovenfor når det gjelder bærekraftig matproduksjon?                                                                                                                                                         

Del artikkel:

Relaterte artikler