Hva er Fibromyalgi?

11.10.2018, 12:58

2 kommentarer

Tenker jeg bare skal dele litt info om hva fibromyalgi er. Hentet info fra Norsk Revmatiker Forbund (NRF)

Dette er generell info. Jeg blir nok å dele lott on hvordan sykdommen min preger min hverdag pg mitt liv.

Fibromyalgi

Fibromyalgi er et utbredt helseproblem som preges av vedvarende smerter. Smertene kan komme og gå, og de kan vandre rundt i kroppen. Mange med fibromyalgi kan også føle seg utmattet og ha søvnproblemer. Symptomene kan variere i intensitet og forverres ofte av stress. Det finnes ingen kur mot fibromyalgi. De fleste kan lære seg måter å håndtere sykdommen og lindre plagene slik at de kan leve et godt liv, for noen helt uten symptomer.

Studier anslår at forekomsten av fibromyalgi i befolkningen er på rundt tre til fem prosent. Ca. 90 prosent av de som får fibromyalgi, er kvinner. De fleste er i alderen 40 til 60 år, men sykdommen kan også forekomme blant barn og unge.

 

SYMPTOMER

Fibromyalgi begynner ofte med smerter konkrete steder i kroppen som kommer og går. Etter hvert kan smertene øke i utbredelse, styrke og varighet til de blir mer eller mindre vedvarende. Smertene kan sitte både i muskulatur, ledd og i selve skjelettet. De beskrives som brennende, stikkende, eller som tannpine. Det er typisk at de flytter på seg, og at de ikke følger et bestemt mønster. Fibromyalgi kalles et syndrom fordi det vanligvis følger med en rekke andre plager.

Typiske plager som følger med fibromyalgi er at man kjenner seg stiv i kroppen og er lite uthvilt om morgenen. Over 70 % prosent av de som har fibromyalgi opplever dårlig søvnkvalitet. Noen har vanskelig for å sovne, andre våkner ofte opp i løpet av natten. Tretthet, utmattelse og lite energi er derfor vanlige symptomer.

Andre symptomer som kan forekomme er hodepine, fordøyelsesbesvær og problemer med hukommelsen. Noen kan ha perioder med nedstemthet og være plaget med angst.

 

DIAGNOSTISERING

De fleste oppsøker lege på grunn av smerter. Mange med fibromyalgi tror at de har en form for betennelse fordi smertene er så sterke, men fibromyalgi alene gir ikke utslag verken på blodprøver eller bildeundersøkelser (røntgen, ultralyd, MR).

Et klassisk kjennetegn på fibromyalgi er at et relativt lett trykk på bestemte punkter på kroppen kjennes smertefullt. Disse unormalt trykkømme punktene kalles på engelsk for ”tenderpoints». Man vet ikke årsaken til disse ømme punktene, men oppfatter det som et uttrykk for generelt nedsatt smerteterskel. Dette fenomenet er imidlertid ikke bare forbeholdt personer med fibromyalgi. En legeundersøkelse vil derfor først ta sikte på å utelukke andre sykdommer. I tillegg til smerter vil forekomsten av andre symptomer være med i vurderingen av diagnosen.

 

BEHANDLING

Det finnes ingen kurerende medisinsk behandling for fibromyalgi, men mye kan gjøres for å lindre plagene betydelig. Det er viktig å være klar over at sykdommen svinger naturlig med gode og dårlige perioder og at man kan lære seg strategier for å mestre dette på en best mulig måte. Noen opplever å bli helt symptomfrie.

Forskning har vist at den beste behandlingen er en kombinasjon av ulike tiltak. Det finnes forskjellige reseptbelagte medikamenter som benyttes for å lindre smerter og bedre søvnen. I tillegg er det vist at det er viktig å tilegne seg god kunnskap om sykdommen og hva som kan forverre symptomene. Hva som skal til for å takle hverdagen bedre varierer fra person til person. Det anbefales å lære seg mentale mestringsstrategier. Regelmessig fysisk aktivitet er en viktig del av behandlingen.

 

TEMAHEFTE LAGET AV NRF

NRF har laget et eget temahefte om diagnosen Fibromyalgi, som kan lastes ned her:
temahefte-fibromyalgi

Del artikkel:

Relaterte artikler