Integritet

11.09.2019, 19:05

Jeg vet ikke hvem som la det ut, men her om dagen lå definisjonen på integritet ute å fløt i en facebook gruppe, den lyder: «Integritet betyr selvstendighet, ukrenkelighet. Å ha integritet betyr å være ukrenkelig, hel eller bevart i sin helhet.» https://snl.no/integritet

 

 

Vi kan vel trygt si at store deler av befolkningen ikke har intergritet. Det er bare å åpne kommentarfelet på enkelte «kontroversielle» innlegg eller artikler på facebook så er det opp, ned og i mente med krenk.

I det øyeblikket man lar seg krenke av meningsinnlegg i nettavisen, så lar man seg faktisk styre følelsesmessig av mennesker man ikke kjenner, mennesker man ikke kjenner motivasjonen for «krenkelsen» til og hvorvidt ens egen tolkning er riktig eller ikke, virker som at ikke streifer mange.

I tillegg lærer vi nå våre barn opp til å la integriteten vandre, paragraf 9A, fjerner enhver elevs integritet etter min mening. Fordi, hvis en elevs opplevelse av en hvilken som helst situasjon er at hen ble krenket eller mobbet, så skal skolen sette igang tiltak. Ja det er bra sier mange, jeg mener så absolutt nei. Man er ikke blitt krenket fordi om man ikke fikk den karakteren man håper på i et fag, men med dagens regler så er det KUN elevens opplevelse som legges til grunn. Altså kan en lærer komme i seriøse problemer, med å gi dårlig karakter, til feil elev. Er det et riktig signal å sende? 

På papiret ser dette helt fantastisk ut, men teori og praksis er ikke alltid like overensstemt. Hvor godt rustet barnet DITT er til å møte den virkelige verden er opp til DEG, og hvordan du lærer barnet ditt å håndtere vanskelige/tøffe/urettferdige situasjoner

 

 

HVA SKJEDDE med å scrolle videre ? Dropp å les artikler eller innlegg av mennesker du vet provoserer deg, eller øv deg på å les dem uten å la deg provosere. Jeg føler vi er blitt så like amerikanere på enkelte områder at det er til å bli matt av.
Hva skjedde med liv og lære for barn? Livet er noen ganger urettferdig, rasshøl vil du møte gjennom hele livet uten noen 9A paragraf i ryggen. Er det ikke viktigere å lære barna intergritet og hvordan hanskes med de bøllene?
For de vil alltid finnes, det vil alltid være barn som har sine problemer, av ulike grunner.

 

For all del, det er ingen menneskerett å si meningen sin hele tiden, det er heller ingen menneskerett å uttrykke meninger på en ufin måte, men det er opp til DEG om du skal bli krenket eller ikke. For det er ingenting som er forbudt å mene, det er ingenting som er forbudt å si. Vi må heller lære oss å overse og ignorere ignorante utsagn...

Del artikkel:

BloggiShop