Mobilbruk

16.10.2020, 10:28

Vi har laga ein spørreundersøkelse som dreier seg om mobilbruk. I denne undersøkelsen har vi stilt forsskjellige spørsmål angåande mobiltelefonen din, og her er nokre av svara.

 

Om telefonen er ein stor del av kvardagen til folk, er ikkje noko å vere i tvil om. Dette utklippet viser 28 svar, der alle har svart ja.

 

På spørsmålet om du er avhengig av telefonen, svarte fleirtalet ja, men nokre få personar har svart nei.

 

På dette utklippet ser du kor gamle folk var når dei fekk sin første telefon, der var mange forskjellige svar, men dei fleste var 10 år.

Del artikkel:
nuet.io
Ny plattform for mobilblogging.
Sikker lagring på server i Norge.
Lag gratis bruker Tjenesten er levert av Bloggi og Borondi AS.

Relaterte artikler