Jomfru Maria

07.05.2018, 20:14

Jomfru Maria, eller Maria fra Nasaret, en jødisk kvinne som er Guds mor. Ved konsilet i Efesos tilla konsiltedrene tittelen Theotokhos, Guds mor ( Gudefødersken). På hebraisk betyr Maria, Mirjam. 

Jomfru Maria ble gravid av Den Hellige Ånd. Hennes mann Josef ble Jesus farsfigur. Josef og Maria tilhører Juda stammen, og var etterkommerne av Kong David. 

Jomfru Maria ble sansynelig født ca 20.f.kr og døde i 1 årh. 

Hun fødte Jesus i en svært ung alder, utifra moderne forskere ble Jesus født i år 6 eller 7f.kr.

Jomfru Marias foreldre var Anna og Joakim. 

Anna og Joakim stammet begge fra Kong David slekt. De førte et gudfryktig og rettskaffent liv, men deres sorg var deres ekteskap ufruktbart, og det ble regnet som skam på den tiden. Men etter 20 år fikk de svar på sine bønner ved at en engel forkynte at de skulle få en datter ved navnet Maria, som ville bli æret i hele verden. Anna ble gravid kun igjennom et kyss fra Joakim. 

Maria var dødt «full av nåde» ( luk 1.28)

Maria er født på naturlig måte som andre barn av sine foreldre, og mottatt all nåde gjennom Jesus Kristus. Allerede den tidlige kirke og middelaldrens kirke lærte at hun var blitt hjemløst allerede da hun ble unnfanget ; fra den første stund av sin unnfangelse hadde Gud bevart henne ubesmittet av arvesynden. 

Legenden forteller at Joakim og Anna hadde lovet Herren at deres barn skulle gis til templet for å tjene Ham. Den apokryfe beretningen forteller at Jomfru Maria derfor som barn ble gitt til templet i Jerusalem som offer til Gud og tjente der i 11 år. 

Maria var trolovet med en håndverker, tømmermann Josef. 

Maria var bosatt i Nasaret da hun ved bebundelsen av Den Hellige Ånd kraft unnfanget Jesus Kristus. Hun fødte Jesus i Betlehem. 

Maria ble jomfru hele sitt liv, og hun var helt syndefri hele sitt liv. 

Maria levde et helt allmindelig jødisk liv inntil Jesus tråde frem i de tretti år. 

 

Maria var tilstede ved bryllupet i Kana, der fikk hun Jesus til å foreta deg første undret. 

Maria var også tilstede ved korsfestelsen, da Jesus overlot henne i apostelen Johannes varetekt. 

På pinsedag steg Den Hellige Ånd ned over henne og disiplene i nattverdsalen i Jerusalem. 

Maria var med på å grunnlegge den første menigheten i Jerusalem, der brukte hun meste av sitt jordiske liv. Hun forkynnet aldri, hun hadde ingen aktiv rolle, derfor er det vanskligt å fortelle om hennes liv. 

Man vet ikke når og hvor Maria døde, men både Jerusalem og Efesos gjør krav på å være stedet, ettersom Johannes bodde der, og at han hadde overtatt ansvaret for henne av Jesus. Men etter gammel tradisjon regnes «Dormition Mariae» på Sionfjellet i Jerusalem i nærheten av stedet for den siste nattverden som hennes dødssted. Begravelssestedet regnes en klippegrav ved Getsemanehagen i Kidron-dalen. 

 

Legenen forteller at da tiden for Jomfru Marias død var kommet, samlet apostlene seg rundt hennes seng. Et himmelsk lyst fylte rommet, apostlene falt på kne og himmelen åpnet seg. Der så de menneskesønnen stå på en lyssky, og mens Marias ansikte strålte av morskjærlighet sprang hennes sjel inn i sønnens armer. 

Neste dag hyllet man hennes legeme i en kostbar linduk, og apostlene bar henne på sine skuldrer til Getsemanehagen og senket henne i graven. I tre dager våket og ba de sammen med andre troende ved graven. 

Da siste Herren seg med en hærskare av engler og hilste dem. Marias sjel forente seg med legemet, hun sto opp fra graven og for opp til himmelen ledsaget av engleskaren. 

I tilbedelse for Den hellige Treenighet mottok Maria en strålende stjernekrone og ble kronet til himmeldronning. 

Dette er den største av festene, Marias død og oppstandelse 15.augus

Festdager for Jomfru Maria 

1.januar - Guds mor

11.februar - Vår Frue av Lourdes

31.mai - Marias besøk hos Elisabeth 

Juni ( bevegelig) - Jomfru Marias rene hjerte

16.juli - Vår Frue an Karmel

5.august - Vår Frue av snøen ( vigelsefest for Santa Maria Maggiore) 

15.august - Marias oppdagelse i himmelen

8.september - Marias fødsel 

15.september - Marias syv smerter 

21.september - presentasjon av Maria i templet 

8.desember - den ubesmittede unnfangelsen

Del artikkel:

Relaterte artikler