Proporsjoner

06.07.2017, 19:01

Litt om proporsjoner:

Proporsjon er forholdet mellom storleikar.
Et harmonisk komponert arbeid er godt å sjå på, og vi seier gjerne at arbeidet har gode proporsjoner.
Det gylne snittet er et matematisk utregna storleiksforhold som har våre brukt i kunsten helt sida antikken.

 

Forholder mellom:

  • Mengda i forskjellige materiale.
  • Blomstra og underlag.
  • Deler i et miljø.

 

Det gylne snittet:

Det gylne snittet er et godt hjelpemiddel for å oppnå gode proporsjoner.

  • Plasseringa av blikkfanget i en komposisjon.
  • Bindepunktet i en bukett.
  • Kor stort arbeidet er i forhold til underlaget.
  • Storlikeforholdet mellom grupperinger av materiale i et arbeid.
  • Avstanden mellom grupperinger i et arbeid.

 

 

 

 

 

Bildet er tatt fra boka: Blomsterdekoratøren.

Del artikkel:

Relaterte artikler