En fellesnevner for skoleskytingene i USA?

05.03.2018, 08:30

MOBBING!

Nesten uten unntak så er det barn som har opplevd trakassering og mobbing som utfører disse handlingene.

Dette kommer nesten aldri fram i media verken i USA eller her hjemme. 

Det er utelukkende fokus kun på våpnene som barna bruker, ikke hvorfor barna bruker våpen...

Nå er det at barn dreper andre barn på skoler, ikke et amerikansk "fenomen" lenger, det skjer over hele verden.

Vi her i fredelige skandinavia er ikke noe unntak, både Norge, Sverige og Finland har opplevd skoleskytinger.

Finland : Massakren ved Jokela skole  Massakren i Kauhajoki

Sverige : Svensk skoledrapsmann planla å bli drept

Norge : Første skoleskyting i Norge

I Norge så var det en ni år gammel gutt som løsnet skudd med en hagle i skolegården.

Hva er det som får et ni år gammelt barn til å ta med våpen på skolen?

Hva er det som får alle disse barna til å drepe andre barn, på skolen?

En fellesnevner i nesten alle tilfellene er mobbing.

I nesten alle tilfellene så er det barn som har opplevd grov mobbing og trakassering i et foreldet skolesystem, som utfører disse handlingene.

Barn som etter år med mobbing og tyning til slutt utvikler et hat og et sinne som gjør dem til drapsmenn.

Dette er nok vanskelig å forstå for noen som ikke har opplevd hvordan mobbing kan ødelegge livet, og jeg vil anbefale alle å se den finske dokumentaren Fra offer til gjerningsmann på NRK. 

I dokumentaren så blir du kjent med tenåringen Lauri som fantaserer om å begå massedrap. Lauri ble ikke drapsmann og er i dag, etter år med terapi og akademisk utdanning, forsker på aggresjon og vold.  I filmen så gir han deg et unikt innblikk i hva som skjer med et barn som opplever alvorlig mobbing, vold og andre traumer i barndommen.

Mobbing er et økende problem i Norge

50.000 barn og unge opplever mobbing skriver Aftenposten 22.jan.2018

Hva gjøres egentlig for at vi skal unngå at slike tragedier skal oppstå her i Norge?

På skolene ser det jo ikke ut til at det er så mye som er gjort, og det som er gjort fungerer tydeligvis ikke!

Vi vet at politiet trener på skoleskyting rundt om i hele Norge, la oss håpe at det aldri blir bruk for det dem øver på.

 

Hvorfor øker mobbingen i Norge i omfang?

Mobbing og trakassering er ikke et "skoleproblem" det er et samfunnsproblem, vi finner det over alt! 

Det er snart ikke en debatt på internett som ikke er forsøplet med hatytringer.

Jeg tror at mye av det kommer av måten enkelte parti og grupperinger, bruker en splitt og hersk teknikk i det offentlige rom.

Det er DEM mot OSS, bygdefolk mot byfolk, dieselbil mot elbil, innvandrer mot nordmenn, scooterfolk mot skifolk osv osv..jeg kunne sikkert ha sittet her hele dagen å ramset opp eksempel. 

En slik tankegang gir grobunn for hat, det har historien smertelig vist oss!

Mobbingen på skolene kommer bare til å øke i omfang, helt til vi tar et oppgjør med det hatet som vi voksne sprer.

Og det oppgjøret må vi ta nå!

For når politiet kommer, så er det for sent...

 

Del artikkel:


BloggiShop

Relaterte artikler