Ineffektiv kapasitet på sykehus isolat

03.12.2020, 16:57

2 kommentarer

Jeg har fått med meg de fleste episodene av NRK serien "Helene flytter inn".

Det gir et sjeldent innblikk i hvordan det er å være innenfor institusjonenes 4 vegger.

I går dreide det seg om behandling av Korona pasienter.

Det som tidlig slo meg, var at kapasiteten på avdelingen var sprengt ved allerede 9 pasienter!

De kunne unntaksvis ta i bruk andre avdelinger(kirurgisk avdeling), men det ville gå ut over planlagte operasjoner der.

Hvordan kan et sykehus som skal ta i mot pasienter fra store deler av Oslo kun ha 9 sengeplasser(!) for isolatpasienter??

Måten avdelingen var bygget på virket jo også svært ineffektiv! Hver gang de skulle inn til en pasient, var det å finne frem nytt smittevernutstyr, og full prosedyre med håndvask og kasting av utstyr på vei ut. Så hvis 6 pasienter skal serveres mat, må prosedyren gjentas 6 ganger. Samme ved legevisitten og medisinering m.m.

Hvorfor er ikke alle smittefarlige pasienter innenfor samme smittesone? Da kan pleiere og leger bevege seg fritt rundt blant pasientene uten å ta på og av smittevernutstyr. Det jeg har sett fra utenlandske sykehus, er hele avdelinger egen smittesone.

Det skrikes mye over manglende sykepleiere og tidligere ble det ramaskrik over manglende smittevernutstyr. Ikke rart det, med slike rutiner!

Det så også ut som 1 sykepleier satt og overvåket 1 pasients puls/pustfrekvens m.m. Hvorfor er ikke alle monitorene plassert på ett rom slik at en pleier(eller tekniker?) kan overvåke alle pasientene samtidig? Alarmer ved unormal tilstand hjelper også å varsle de som overvåker.

I Sverige har de hatt langt høyere andel av befolkningen inne på sykehus med Koronasykdom, og der har det aldri vært noen kapasitetsproblemer. Kanskje ledelsen ved norske universitetssykehus bør ta en titt over grensen og se hvordan de får dette til. 

Her i Norge kneler jo helsevesenet så mye ved en moderat epedemi, at folk ikke får lov til å dra på hytta i Påsken, pga faren for overbelastning i det nærliggende helsevesen. Da antallet smittede var lavt i Norge, satt hundrevis av helsearbeidere og tvinnet tommeltotter mens køen av pasienter som ventet på planlagte operasjoner vokste.

Jeg er ikke imponert over hvordan norske sykehus administreres. Noe av problemet er at kun leger er sykehussjefer. Leger kan helbrede folk, men er ikke nødvendigvis flinkes på å administrere.

I Kina bygget de et sykehus med 1500 senger, på 10 dager! Vi har mye å lære av kineserne og svenskene!

Del artikkel:

Relaterte artikler