Breaking News!!!!

09.07.2019, 21:24

3 kommentarer

Vi avbryter bloggingen for å komme med
sensasjonelle nyheter.

På tross av innblanding fra både politi og sivilforsvar,
har hverken Veslemannen eller Mannen rast enda!!!

Vi kommer tilbake med mer senere.

Del artikkel:


 #mannen   #veslemannen   #ras 

BloggiShop

Relaterte artikler