Kjærrabrua

08.10.2019, 05:42

1 kommentar

OM KJÆRRABRUA


"Prosjekt Bru 2000” er en fotgjengerbru som er byggetover Lågen. 
Hensikten med brua er å utvikle et unikt vassdragsmiljø for allmennheten
gjennom å binde begge sidene av elva sammen.

Prosjektet ble påbegynt høsten 2000 og brua ble åpnet av fylkesmann
Mona Røkke den 5.juli 2001 i forbindelse med Vestfoldfestspillene.
Fotgjengerbrua er 132 meter lang, med et fritt spenn på 91 meter.
Konstruksjonen utfordrer det som er mulig for frie spenn i en trekonstruksjon.
Brua danner en vakker linje i landskapet-  et arkitektonisk mesterverk,
en konstruksjon som fremstår som en skulptur i sitt miljø, omkranset som
den er av skog, fosser, vassdragsminner og hoppende laks.

Fotgjengerbrua kostet 6.6 millioner kroner og er realisert gjennom et samarbeid
mellom offentlig og private krefter og er et ypperlig eksempel hva det er mulig å
få til dersom mange trekker i samme retning. Prosjektet er dristig og hadde ikke
vært mulig å få til uten felles vilje til gjennomføring.

Prosjektet har vært omtalt i flere fagtidskrift nasjonalt og internasjonalt, og ble
presentert ved ”World conference of timber engeneering” i Lausanne, Sveits i august 1998.
Broprosjektet vakte betydelig interesse bla. i Italia, Japan, Brasil og Chile.

Informasjon er hentet fra https://www.kjaerra.no

Del artikkel:

Relaterte artikler