By the minimalist shopper

Shoppemagi

By the minimalist shopper

Om denne bloggen
Bloggen følger min reise innen "supreme ultimate un-boxing":

Shopping

Tai chi/yoga

Minimalisme/organisering

Noen ganger har jeg shoppingyogachallanges. Til nå har jeg hatt minimalisme-shopping-yoga-challange, maximalisme-shopping-yoga-challange og smartgarderobechallange.

15

Publiserte artikler

139

Dager på Bloggi