Anne Helene

Skriveblokka, min skriveblogg!

Anne Helene

Om denne bloggen
SKRIVEBLOKKA - ein skriveblogg
Eg er ein som av og til liker å skrive. Etter å ha laga tre bøker, har det blitt meir spontane skriverier som eg legg på bloggen. Eg er ikkje skribent av yrke, men kreativ skriving er ein heilt ok fritidssyssel!
Dette er altså ein skriveblogg, - eller noko i den duren... om f eks det å skrive bok, og om kva som inspirerer til å skrive.
Elles nokre ord og tankar i ny og ne om ting i kvardagen, stort og smått. Små diktstubbar som ikkje er publiserte, men kanskje har vore brukte til opplesing, her og der, og som kanskje blir omarbeidde og forandra seinare.
Anne Helene

8

Visninger siste 7 dager

32

Publiserte artikler

2974

Dager på Bloggi