Stjerneskudd

Stjerner i natten

Stjerneskudd ....

Om denne bloggen
Vi er alle stjerner som lyser på den mørke himmelen.

Jeg er en kvinne som har hatt opplevelser i livet, som de aller fleste nok ikke har i sitt erfaringsregister.

Til tross for erfaringene, så står jeg støtt på to ben. Det er mye jeg ikke husker, men det jeg husker har jeg gjennom årene prøvd å formulere med ord. For mange er ikke livet en dans i en blomstereng, men en stadig vandring for å komme ut av en labyrint med mange feller.

Livet handler om hvordan vi velger å bruke erfaringene. Vi har valg og vi må sette våre grenser.

Jeg skriver om både gode og mindre gode opplevelser.


Alle bilder hentes fra https://pixabay.com/photos/.
PIxabay: Free images and videos you can use anywhere

49

Publiserte artikler

57

Dager på Bloggi