Vilja Angelica

Vilja Angelica II

Vilja Angelica

Om denne bloggen
Jeg er Vilja Angelica og jeg blogger om mine erfaringer og om det jeg tenker på. Jeg kjeder meg aldri, selvom jeg verken har smarttelefon eller en bærbar pc med nettilgang.

Dette er min andre blogg her på Bloggi. Den første, bare under navnet Vilja Angelica, mistet jeg tilgangen til da jeg kvittet meg med alt "smart". Derfor får jeg ikke oppdatert den for evt. feil og delvis fullførte innlegg, dessverre. Her på Vilja Angelica II har jeg også flere innlegg som jeg kommer til å komme tilbake til - når jeg vet mer og forstår mer.

Mine verdier er individuell autonomi, en tilnærmet ubegrenset ytringsfrihet, et sterkt demokrati i en suveren stat (Norge), et sterkt folkestyre og en rettstat basert på en Grunnlov med solid forankring i alminnelige menneskers rettsoppfatning av hva som er rett og galt.

Bli gjerne med på reisen min til innsikt og kunnskap, for filosofiske grublerier, sokratisk tilnærming til livet og verden generelt og etikk og moral spesielt ved å følge meg her!

52

Visninger siste 7 dager

64

Publiserte artikler

220

Dager på Bloggi