Plast - en av vår tids største miljøproblem.

09.10.2019, 09:00

Det er mye som bidrar til å forurense naturen og havene våre. Det tror jeg er viktig å sette fokus på, framfor å bare rette alle krefter mot å gjøre alt for å legge ned parkeringsplasser og gjøre hverdagen mest mulig vansklig for bilister.

Det var vel flere enn meg som fikk sjokk når Dagsrevyen på NRK kunne presentere nyeheten om at en syk hval i en fjord på Vestlandet måtte avlives. Når den skulle obdusereres fant forskerne enorme mengder med plast i hvalens buk. All slags plast. Fra rester av bildekker, til plastemballasje og alt annet som lages av plast. Det var skremmende å bli gjort kjent med at det er slik. 

Tenke seg til alt folk kaster på sjøen og i naturen. Istedenfor å kaste slikt avfall der det hører hjemme, fortrinnsvis til gjennvinning. Jeg leste nylig at dersom du kaster en plastflaske på sjøen, tar det 450 år før den blir brutt ned av naturen.

I Norge tror jeg kanskje vi har kommett endel lenger enn i mange andre land. Vi har blitt mer bevisst på problemet. Hos oss benytter de fleste  kildesortering. Vi har pantesystem for tomflasker og avgift på plastposer. Dette hjelper slik at vi skåner naturen mest mulig. 

Det er skremmende at havbunnen er fyllt med plast. Plast som har blitt flyttet med havstrømmer over store områder. Dette forurenser og ødelegger havbunnen slik at fisk og andre sjødyr blir hindret i sin naturlige vekst. Dette er veldig bekymringsfullt, og noe vi som mennesker må ta på det største alvor.

Her jeg for tiden oppholder meg, i Spania, burde man i mye større grad fokusere på mindre bruk av plast. Og ikke minst på resirkulering. Uansett hva man kjøper, blir det pakket inn i plast. I store mengder, lag på lag. Bortsett fra vinflasker, kommer alt i flytende form i plast. Og når innholdet tømmes, kastet emballasjen som vanlig restavfall. Eller på et annet sted hvor man kan seg kvitte seg med uønsket emballasje.

Plast er verdens raskest voksende miljøproblem!

Spania er et land hvor det måtte vært en innbringende business å starte med gjenvinning og pant på flasker. Det ville spart naturen for enorme problemer. 

Nå er det nok ikke like ille alle steder her når det gjelder kildesortering. Har registrert at på endel flyplasser er kildesortering etablert.

Også på flyene til Norwegian har jeg registrert at det praktiseres at plastemballasje blir separert fra annet avfall. Det er bra!

Det er viktig at landene fokuserer på gjennvinning og kildesortering.  Det er viktig, spesiellt fordi det tar lang tid å bryte ned plasten i naturen og i havet. Internnasjonale miljøorganisasjoner må også i større grad sette inn ressurser på dette. Ikke bare på luftforurensing selvom det også er viktig. 

Fremtidige generasjoner fortjener at de kan overta jorda i så god forfattning som mulig.

 

www.bloggi.no/arnbunblogg

Facebookgruppe: perspektivet mitt  

Del artikkel:


Relaterte artikler