Oslo Lufthavn Gardermoen. Behov for tredje rullebane til 19 milliarder kroner, når vi har Rygge?

02.02.2019, 12:22

18 kommentarer

I disse dager forsøker Avinor å argumentere for at Oslo Lufthavn om ikke lenge trenger en ny rullebane, den tredje på Gardermoen. En ny rullebane beregnes å koste 19 milliarder kroner, ifølge kroneverdien i dag. En svimlende sum. De pengene kan vi få  mye for  innen samferdelssektoren i andre prosjekter,. Spesiellt til veier og jernbane.

Flyplassen åpnet  i fjor en ny Pir. Byggearbeidet har foregått i mange år, og den ny piren koster  14 milliarder. Også et svimlende beløp. Men så kan jo flyplassen skryte av Europas største tax-free forretnig også. For flyterminaler i dag ligner jo mer på shoppingsentre enn flyterminaler. 

Gardermoen har i dag ca 25 millioner passasjerer i året, som beregnes å øke til 28 millioner i 2020. Da mener Avinor at kapasiteten nærmer seg bristepunket på hva flyplassen kan mestre.  En noe merkelig påstand, når vi hvet at store europeiske flyplasser som London/Gatwick, London /Heathrow, Munchen og andre har adskillelig større trafikk enn Gardermoen. Til sammenligning har Gatwick i dag 43 millioner passasjerer årlig med 1 rullebane, og Heathrow årlig 76 millioner med 2 rullebaner. Og altså Gardermoen 25 millioner, eller langt under halvparten av  hva Heathrow hadde i 2016.  Jeg skjønner ikke helt hva som skulle tilsi at Gardermoen ikke klarer å ekspedere antall fly og passasjerer i nærheten av hva andre europeiske flyplasser klarer. Riktignok har de nevnte flyplassene større antall med større fly som tar flere passasjererer enn Gardermoen, men det er likevel et altfor stort gap til at en ny rullebane kan forsvares ut i fra behov for større rullebanekapasitet.

Oslo kommune, og kommunene rundt flyplassen er skeptiske til en ny rullebane. Og naturlig nok også naturorganisasjonene. Men de er jo programforpliktet til å mene akkurat det.

Mitt utgangangspunkt for å mene at en tredje rullebane  kan utsettes i veldig mange år, er at vi har en flyplass 10-12 mil fra Gardermoen som ikke er i bruk. Nemlig Rygge. Det vil spare miljøet, og utnytte den flyplasskapasiteten som allerede finnes. Flyplassen ligger der til klar til utnyttelse med en rullebane på 2442 meter, omtrent det samme som Fornebu hadde når den var i drift. Og på Fornebu landet det fly som DC-10 og B-747 jumbojet (ikke ofte, men det skjedde). Rygges kapasitet burde utnyttes maksimalt før en i det hele tatt vurderer den tredje rullebanen på Gardermoen. Rygge venter bare på at fly skal komme. Til glede for oss flypassasjerer og folk i nærområdene. Rygge er klar!

Rygge ligger perfekt plassert. Med E6 som nærmeste nabo, jernbane like ved. Altså gode kollektivløsninger. Jernbanen kan forlenges til Rygge med egen togterminal uten de helt store kostnader. Med gode togforbindelser til Gardermoen. Miljøet kan spares ved kortere flytider fra sørlige og vestlige destinasjoner. 

Jeg har tidligere blogget om Rygges muligheter. De er fortsatt der. Flere rullebaner på Gardermoen trengs derfor ikke i overskulig fremtid.  Det er bare bortkastede milliarder som kan brukes til viktigere prosjekter. 

Men de høye herrer i Avinor gir seg nok ikke, de pleier å få viljen sin. Økningen i flytrafikken på Østlandet må komme på Rygge, ikke på Gardermoen. Samlet sett vil de 2 flyplassene, sammen med Torp, være et fullverdig flyplasstilbud til å dekke Østlandet i mange år fremover.

 

Dersom du likte denne artikkelen, må du gjerne dele den videre.

Del artikkel:


Relaterte artikler