Motstanden mot bomstasjoner brer om seg. Og nå våkner politikerne også.

24.05.2019, 15:00

2 kommentarer

 

Debatten om bompenger og de nye bomstasjonene som dukker opp som "paddehatter" rundt om i hele landet, og da spesielt i Oslo hvor det fra 1.juni kommer 53 nye, brer om seg. Nå debatteres dette daglig i nyhetssendinger og på sosiale medier. Og spesiell oppmerksomhet får FNB - det nye partiet mot bompenger.

 

Når en kan lese at FNB nå er det største partiet i Bergensområdet med over 25% oppslutning i en meningsmåling, ja da begynner endelig de etablerte partiene også å våkne. De kjenner det begynner å "brenne under føttene" sine, og kommer med desperate forslag for å roe ned situasjonen. Samtidig som FNB bare øker og øker i oppslutning! Veldig bra!

Høyre står fast på at bompengeinnkrevning er rette veien å gå.  Men Høyre i Oslo kommer i dag med et utspill om perioden for å kunne passere flere bomstasjoner i løpet av en time, gjøres om til 3 timer på ettermiddagen. 

AP Støre uttalte tidligere denne uken, at bomstasjonene burde rives, og erstattes med såkalt veiprising.

Kommunestyret i Bergen har vedtatt at 3 bomstasjoner skal flyttes eller fjernes.

I Drammen er det besluttet at det ikke blir noen bomring rundt byen likevel.

Og Regjeringen har bevilget 200 millioner til fjerning av bomstasjoner. 

Og Samferdselsministeren har bestemt at ingen kommuner lenger får anledning til å øke bompengetakstene eller øke betalingstiden. 

Noen av forslagene går selvsagt i riktig retning, men de fleste er mest "panikkartet" fordi kommunevalget nærmer seg.

Og når valget er over, kommer det nok nye kreative forslag fra politikerne igjen, med nye avgiftsøkninger og nye bomringer!

Interesant spesielt forslaget fra Støre. Veiprising. Hva betyr det? Jo at alle biler skal ha en GPS brikke i bilen, som skal registrere all bevegelse av bilen. Hver meter skal registreres og betales for. Riktignok avhengig av biltype og noen andre faktorer. 

I praksis skal alle, alltid betale, uansett hvor i Norge vi bor.  Og de som bor i utkantstrøk, og er mest avhengig av bil, skal betale mer enn folk som kjører kortere avstander i byer. Fortsatt like usosialt som dagens bompengeordning.

Og hva med alle utenlandske biler som kjører i Norge, hvordan skal de fanges opp?

Og ikke minst, "Storebror" ser deg. Myndighetene kan følge med på hvor du og bilen din alltid er!

Og hva koster og har det kostet å sette opp alle bomringene som Støre ønsker å rive?  En bomstasjon koster 3 millioner å sette opp. Forslaget kommer minst 10 år forsent. Da kunne man spart mange millioner kroner til mange andre viktige formål. Men sånn tenker ikke politikerne, de tenker bare på egen karriere, i alle fall de fleste av dem.

Det nye partiet FNB har tatt opp kampen, og vil stille lister i mange kommuner, også i Oslo.

Gå inn på siden til FNB OsloHer kan du også lese om hvilke andre saker partiet er opptatt av, foruten nei til bompenger.

FNB er også opptatt av miljø. Det er jeg også.  Ønsker ikke spesielt stor og unødvendig  biltrafikk i Oslo eller andre norske byer.  Men det betyr ikke at all biltrafikk må utestenges. Det må legges til rette for rasjonell biltrafikk i byene, med tanke på de som er avhengig av bilen. Kombinert med edrulig planlegging av sykkelstier og grøntanlegg. Og parkeringsplasser så folk slipper å kjøre rundt om i sentrum, og forurense, før de finner en parkeringsplass. Og samtidig kutte ut all bompengeinnkrevning.

 

Før høstens kommunevalg er det  tid for å gi signaler til de etablerte partiene at strikken er spent for høyt. Nok er nok. Når partiene ikke lytter til velgerne, er det på tide å gi dem sparken, og gi andre sjansen til å vise at de også kan være et fornuftig alternativ til de etablerte partiene. Slik som f.eks FNB.

Bilen er et gode for de fleste. Og er absolutt ikke værstingen til å svekke miljøet. Vi må alle bidre for miljøet. Men visste du at et cruiseskip som besøker Oslo og andre steder i Norge, langs hele kysten, slipper ut CO2 tilsvarende:

- 84000 biler (CO2)

- bruker 250.000 liter diesel pr.dag

- slipper ut NOx tilsvarende 420.000 biler

Bare å pålegge båtene å koble seg til landstrøm mens de ligger til land, vil ha en enorm miljøgevinst.

Så at myndighetene fortsatt fokuserer i så høy grad på bilen som en versting, og går inn for å plage bileierne mest mulig, er noe vi ikke lenger finner oss i. 

Det er jo også ulike begrunnelser politikerne benytter for å etablere bomringer.  Noen argumenterer for miljøet, naturlig nok. Bomringer vil hindre biler til spesielt å trafikere i byene.  Og det viser seg har en å ha hatt en spesiell effekt.  Problemet for politikerne er da at inntektene i bompenger reduseres. Kombinert med alle El bilene som kjører gratis. Og da blir det krise. Tapte inntekter.  Da er det plutselig ikke mijøet, men økonomien til kommunen som er det vikigste.

Andre begrunnelser som brukes er at bompengene skal finansiere store veiprosjekter, Da er det heller ikke miljøet som er det viktigste. Som miljøministeren sier.  Bomstasjonene må vi ha, for å redde miljøet. Blir det bedre miljø av å bygge motorveier da? Det visste jeg ikke!

 

Ja sånn føler nok mange det i Oslo etter 1.juni. Den korteste avstanden mellom 2 bomstasjoner i Oslo er 57 skritt! Sikkert sånn  mange andre steder i landet også.

Mange ikke bileiere mener det er helt riktig at de som bruker veiene, også skal betale for bruken. Ja selvsagt, men de gjør jo bileierne allerede i dag. De betaler store summer i avgifter og gebyrer. Kun endel av disse inntektene går til vei. Resten til andre formål . Skal vi følge samme prisippet, at brukerne skal betale, så må jo det også gjelde for de som bruker sykkelstiene, fortauene, parkene, skolene, helsetjenesten etc.  Og det blir selvsagt helt feil. Alle slike utgifter betaler vi av felleskassa, også  til miljøtiltak og til veier. 

Dersom du likte denne artikkelen, må du gjerne dele den videre. 

 

Bloggadresse: www.bloggi.no/arnbunblogg

Del artikkel:


BloggiShop

Relaterte artikler