Oslo har fått 53 nye bomstasjoner - tjener miljøet på det?

04.06.2019, 23:00

 

Ja det vil jo tiden vise. For byrådet i Oslo har som mål at at 1 av 3 biler skal bort i løpet av de nærmeste årene.

Det er jo klart at en av de viktigste utfordringene menneskeneheten har er å kjempe for miljøet vårt, til glede for oss selv og ikke minst den oppvoksende slekt.  For vi vil alle ha en luft som er renest mulig.  Oslo har den reneste  luften av byer vi kan sammenligne oss med. Og det må den fortsatt være. Det skal vi glede oss over, og jobbe for at den skal bli enda renere.

Redusert biltrafikk vil selvsagt være med på å få en renere luft.  Men hvor mye rundt 90 bomstasjoner vil hjepe på miljøet, er jeg mer usikker på. Trolig ikke så mye.  De fleste vil, eller er nødt til å bruke bilen for at hverdagen skal gå rundt. Luften blir neppe renere om det tas betalt for å kjøre inn i byen. 

For de fleste kommer fortsatt til å kjøre bil. 

Noen tror og mener at når man betaler, så får de god samvittighet ovenfor miljøet. At man belaster bileiere gjennom bomringer, for å bygge nye sykkelveier og for å finansiere nye motorveier, vil det bli renere luft av det?

For de som har god økonomi og ikke bryr seg nevneverdig om kostnadene i bomringene, håper selvsagt på mindre bilkøer slik at de selv får bedre plass og køene blir mindre. For jeg er selvsagt enig i at  mindre køer, gir renere luft.

Men er det rettferdig da?  At kun de som kjører bil og ikke bryr seg om kostnadene skal ha dette privilegiet? Alle som har vanlige, eller svak økonomi må unngå mest mulig bilkjøring og samtidig gi slipp på de gleder og den nytte bilen gir. De bør holde seg mest mulig hjemme for å unngå forurensning og dårlig luft. Det gjelder jo spesielt småbarnforeldre, pensjonister, aleneforsørgere og andre med dårlig økonomi.  Og når det samtidig er innført høye høye parkeringstakster i Oslo, for både fastboende og besøkende, så går dette ikke i hop. Vi snakker om en ektra  månedslønn for mange i økte utgifter.

Fra før av har vi verdens dyreste bensinpriser og andre faste bilavgifter. Og da sette opp enda flere bomstasjoner er neppe riktig medisin for folk flest.

Oslo og omegn regner med å innkassere rundt 12-14 millirder i bominntekter dette året. 

Det er selvsagt et høyt beløp som skal belastes bileierne.  Det er de som skal finansiere sykkelstier og kollektivtransporten i hovedstaden. 

Så kan man spørre seg hvor mye bompengeinntektene utgjør f.eks i forhold til utgiftene på statsbudsjettet.

Jo det tilsvarer 0,8 promille! I en av verdens rikeste land har vi altså behov for disse subsidiene fra bilfolket.  Det burde Norge ha råd til å la bileierne slippe. Noen kaller det regelrett et ran.

For bilen er jo et felles gode for oss alle, enten man selv har bil eller ikke.

Jeg er ingen stor tilhenger av mye biltrafikk i byområder.  Men jeg tror ingen som kjører bil i byen gjør det for nytelsens skyld, men fordi de har et behov for å forflytte seg. Og for dem er det nødvendig at det det også må være plass for bilen. Skal man måtte kjøre rundt og rundt i byen for å finne en parkeringsplass, ja da forurenser i alle fall det  mye mer enn nødvendig.

Det er utrolig mye vi kan gjøre for miljøet, som har har en mye større virkning enn bomringer.. 

F.eks at et cruiseskip på Oslobesøk slipper ut 250.000 liter diesel pr. dag.og CO2 tilsvarende 84000 biler. Altså en skikkelig værsting når det gjelder miljø.  Skipstrafikken er en stor forurenser, og vi bør stille store krav til skip før de får trafikkere norske fjorder og farvann.  Bl.a at de ved landligge må pålegges å koble seg til landstrøm.

Der er det mye å hente.

Norges veier flommer over av forurensede trailere.  Der det er mulig bør mest mulig av godtrafikken overføres til togtransport. 

All frakt av fisk fra Nord Norge til Gardermoen for videretransport, bør, hvis mulig flys  fra nordnorske flyplasser direkte til  forbruker i utlandet. Godstransport på veiene er sterkt forurensede og bør begrenset mest mulig.

Moderne fly slipper ut mindre og mindre avfallstoffer i forhold til tidligere.  Gamle fly bør derfor avgiftsbelastes sterkere enn moderne fly, avhengig av hva som slippes ut av avfallstoffer.  

Det samme med skipstrafikken generelt.  De er en av værstingene, og må betale mer for sine utslipp.  

Det er veldig positivt at ungdommen engasjerer seg i miljøspørsmål.  De er fremtiden, og de som skal føre generasjonen videre. 

Samtidig blir disse fredagsmarkeringene litt for ensidige. Det virker som om de engasjerte ungdommene ikke helt forstår hva det innebærer å kutte ut alle de forslagene de fremmer. Vi må fortsatt ha et næringsliv som fungerer.  I motsatt fall sager vi av greinen vi sitter på. Vi må sikre fremtiden for norske arbeidsplasser.  Til det trenger vi både veier, biler, fly og båter.  Og selvsagt også et godt og velfungerende kollektivtilbud.  Men det er flott å stille krav til politikerne om strenge miljøkrav.

 

I dag leste jeg et innlegg skrevet av den 20 årige formannen i Oslo AUF, Mansoor Hussain, om bompenger.

Han kritiserer de fleste partiene fordi de nå snur i bompengesaken. 

Ja det kan vel alle være enige om. De etablerte politikerne har plutselig fått panikk, for protestpartiene mot bompenger puster dem i nakken med sin økende oppslutning blant velgerne.

Men nå er det for sent å snu, kommunevalger er om 90 dager, og alle burde ha reagert tidligere skulle det ha noe virkning.

Den unge AUF formannen forsvarer bompengeinnkrevningen med at Oslo trenger å heve kvaliteten på T-banen, busser, trikker og å lage mer rom for bilene.

Og det mener han  altså at det kun er bileiernes ansvar å finansiere. Bilistene betaler allerede 110 milliarder i årlige bilavgifter.

I tillegg har vi en av verdens dyreste bensinpriser.  

Jeg trodde AP var forsvarer av vanlige folks rettigheter og levevilkår. Mener AP virkelig at de som har svakest økonomi alene skal finansiere Oslos kommunikasjonsbehov?  Slik at det skal bli bedre plass til bilene til folk som har råd til å betale?

AUF lederen sier videre at bompenger fører til renere luft. Ja det er nok til en viss grad riktig. 

Spørsmålet blir likevel hvor mye bedre luften vil bli ved innføring av bompenger? Ingen vet hvor mange som vil parkere bilen.

Det er ikke bompenger som renser Oslolufta.

Samtidig så har jo Oslos byrådsleder reklamert ivrig den seneste tiden at Oslos luft aldri har vært renere enn nå.  Ikke mange byer i verden på vår størelse som kan sammenligne seg med Oslo. Kan en av grunnene være at halvparten av alle som kjøper nye bil, nå kjøper EL bil?  Med det resultat at Oslo har fått 1 milliiard i reduserte inntekter fra bomringene.

AUF lederen hevder også at vi grunnet bompengene har fått tryggere veier.  Jeg tør påstå at tryggere veier får vi uansett om de finansieres av bompenger eller over statsbudsjettet.

Norge er ikke et fattig land, hvor vi har dårlig råd. Tvert i mot.

Vårt statsbudsjett i forhold til Sverige, som har dobbelt så mange innbyggere som oss, er større. Og dobbelt så stort som det finske, hvor befolkningen er omtrent på samme størrelse som i Norge.

Hva er det Norge bruker disse enorme pengebeløpene til, som våre naboland ikke gjør?  Land som hverken har bompenger, eller olje.

Vi har politikere i Norge som på meg virker helt udugelige. I alle fall de fleste av dem.

Så får valget om 90 dager, vise de etablerte partiene, at de er i utakt med velgerne sine. 

Stem FNB. Partiet som er i mot bomstasjoner, men for et godt miljø.

Del artikkel:


BloggiShop

Relaterte artikler