Politikerskolen.... (Trenger finpuss og vil også bli utvidet når det føles relevant)

23.09.2023, 09:56

Statsvitenskap fra Sosialvitenskapelige fakultet ved UiO har vært politikerskole nr 1 for Stortingsrepresentanter etter at arbeidergenerasjonen fra 1934/1945 fikk utdannede avkom osm kunne arve "pappas jobb" på Stortinget. Dette behøver selvsagt ikke ha hatt negativ effekt på politikerens etikk og moral. Likevel, i et retrospektivt lys, er det et par "emner" jeg undrer på om finnes innbakt i noen av emnene det offisielt undervises og veiledes i ved faktultet - ikke minst etter å ha satt meg mer inn i både nasjonal og lokal politikk og dennes utvikling siden begynnelsen av 1990-tallet og frem til idag.

Her følger noen eksempler:

Retorikk: 

Hvordan tale usant troverdig.

Hvordan fremstå som uskylding til og med etter at skyld er bevist.

Hvordan unngå bindende løfter.

Hvordan snakke lengst mulig uten å si noe som helst.

Jeg regner med at svaret gir seg selv: Øvelse gjør mester. Men det finnes mange gode forbilder i historien. "I never had sex with her", Watergate-skandalen og ikke minst Abu Ghraib-fengslet i Irak og Guantanamo - flere hundre fanger fengslet uten lov og dom I TOTAL HEMMELIGHET og torturert - JA - WATERBOARDING ER TORTUR!!!!!!!!!!!!!!!!! (Merkelig nok er USA overveldende til stede på denne listen, kanskje en veileder herfra vil sette fart i eksamensresultet?)

 

Politisk utøvelse:

Hvordan skjule trojanske hester i et lite, grisgrent land som Norge, som for eksempel:

1) Forurensning av livstruende art - herunder teller også smittsomme sykdommer

2) Fremmede makters innflytelse - herunder teller militær tilstedeværelse som soldater og krigsskip og lobbyister/rike onkler.

3) Underslått informasjon av vesentlig interesse for allmennheten.

Svar her er pkt 1: kall det årets influensa eller enda enklere; manipuler statistikken! Ingen (offisielt) syke og døde, intet problem!

Svar her til pkt 2: Militær tilstedeværelse: Kall det studenter eller plasser garnisonene i grisgrent strøk. (En hyttegrend til fjells. for eksempel) eller plasser dem i beiteområder for rein. Disse områdene brukes jo bare sporadisk. Lobbyister/rike onkler settes på lønningslisten som "rådgivere".

Svar her til pkt 3: arkiver alt uønsket for offentlig blikk under "unntatt offentlighet i 100 år" og begrens innsynsretten i all saksgang for pressen og enkeltpersoner som viser interesse. Gjør det gjerne lovstridig å etterse Storting og alle offentlige instanser. (Har jeg ikke nylig sett noe om noe sånt i media? At Justis- og beredskapsdepartementet har ytrer ønske om noe sånt???)

 

Hvordan bortforklare "elefanter i rommet" i alle former og farver, som for eks.

1) Ubegrenset overvåkning av absolutt alle norske borgere

2) Ekstreme værendringer

3) Ekstrem urettferdighet og ulikhet i Norge/verden som aldri kan løses uansett innsats verdenssamfunnet (later som det) gjør.

4) "Forsvarskriger" som ved nærmere ettersyn viser seg å være rene angrepskriger basert på løgn.

Svar her i pkt 1: Arranger en grusom terroraksjon (gjerne med en gjerningsperson som neppe kunne gjennomført aksjonen alene men som politiet må hevde at sto bak alt helt alene) og skyld på at tiltakene er nødvendige (Hitler og angrepet på den tyske riksdagen er et meget godt eksempel. Det er også drapet på John F. Kennedy. Vi har kanskje noe vi kan bruke som eksempel her også...)

Svar her i pkt 2: Dikt opp nye geologiske fenomener, som for eksempel en tredje pol, supermåner eller annet visvas. Eller spre skyld! Det er "vår" (les: DIN!) skyld, fordi "vi" (les: DU!) puster og derfor sprer CO2.

Svar her i pkt 3: Skap en reell trussel som berører folks hverdag. Et eksempel er en gallopperende inflasjon (gjerne begrunnet med DITT forbruk) og en dertil gallopperende renteøkning som driver folk fra gård og grunn. La gjerne landets sentralbank fungere som katalysator (instrument) for å øke hastigheten på "landets/verdens" økonomiske krise. Dette gjøres ved å selge unna masse norsk valuta for å svekke myntenheten, noe som legitimerer renteøkningen i samfunnet. Historisk erfaring viser at dette er meget effektivt og man bør fortsette å gjøre dette jevnlig. Trygge statsborgere tenker selv, i seg selv en svært uheldig situasjon...)

Svar her i pkt 4: Dikt opp en trussel utenfra, som for eksempel "aliens fra outer space", "marsboere" og "månemenn" fungerer også.

 

 

Hvordan komme unna med mord:

1) - på din politiske motstander

2) - på din svigermor (eller evt andre medlemmer i familien som man kan arve eller viser seg besværlige/økonomisk dyre)

3) - på besværlige grupper i samfunnet - herunder regnes trygdede og pensjonister (utgift), sosialister (vil ta fra de rike!) og sist men ikke minst urbefolkninger (krever særrettigheter!)

Svar her til pkt 1: Arranger et møte for hen til årets influensa. Fly som faller ned er heller ikke å forakte og et politisk mord er tilnærmet like effektivt: dikt opp en skandale!

Svar her til pkt 2: Egner seg ikke på trykk (selv i satirisk form, dessverre)

Svar her til pkt 3: Se pkt 1 og pkt 3 om trojanske hester, ovenfor.

 

Hvordan komme unna med lik:

1) i lasten

2) i skogen

3) i skapet

4) alle andre steder.

Denne delen av pensum er dessverre ikke tilgjengelig for utenforstående (les: meg)

 

Det siste i politikerskolen er et nytt studium ved UiO som heter noe sånt som økonomi/filosofi/samfunnsgeografi (fritt etter min hukommelse) og er mer eksplisitt ifht ovennevte områder:

Økonomi: penger styrer alt og betyr alt

Filosofi: Platons "Staten" hvor man guides inn i overbevisningen om at et tredelt samfunn med rike/beleste på toppen, voktere som passer på de rike og beleste, og til sist den passelig informerte allmuen - akkurat nok til at de kan fylle sine tiltenkte roller. Barna er felleseie og skal oppdras uten familietilknytning (les: barnehage fra 10 måneders alder). (Alt dette står faktisk i Platons verk Staten og er ikke min diktning)

Samfunnsgeografi: Infrastruktur og New Public Management - eller arbeidslinja, som det kalles i Norge.

https://www.uio.no/studier/program/filosofi-politikk-okonomi/index.html

Jeg ønsker dere alle en riktig fin søndag! Dette innlegget får nok noen tilskudd etterhvert. Titt innom om du også finner dette ustyrtelig morsomt... 

Del artikkel: Del på X


Relaterte artikler