I det filosofiske hjørnet...

25.09.2023, 11:16

Jeg har begynt å tenke på kunst som en form for språk. Det som kjennetegner et språk er at det reflekterer sin samtid og beskriver kun det som er eller det som har vært. Vi har ikke begreper "på lager" for å beskrive noe vi ennå ikke har erfaringer med. Ser jeg kunst i dette lyset kommer mye jeg har tenkt på som "forut for sin tid" i en helt annen kontekst.

Som 1984 av George Orwell, utgitt i 1947 og Jules Vernes "science fiction" serie med titler som "En verdensomseiling under havet" og "En reise gjennom solsystemet" fra rundt midten av 1800-tallet. Hva med flygemaskinene som Leonardo Da Vinci tegnet? Var de et forsøk på å beskrive noe han så innenfor den teknikkunnskap og de materialer han selv hadde tilgjengelig? Eller "Fyrsten" av Machiavelli - en beskrivelse av samfunnet han levde i og ikke en oppskrift på strategi for styring av en stat? Det samme med Platons "Staten" - beskrev han sin samtid som en utopi for å ikke bli tvunget til å drikke giftbegeret som hans store forbilde og veileder Sokrates måtte drikke? Ble Jeshua, mannen som ble vår idé om Guds sønn på jord, skapt og født inn i en verden lik vår?

Var Venus fra Milo laget for å være en statue uten armer eller ble de kappet av med vilje? Hva var det hun i så fall bar på? Og alle de greske statuene fra den greske antikken med mennene med små peniser - var det det kunsterne faktisk så? Var åkrene Van Gogh malte, som han til sist tok sitt liv på, mer enn bare gule hveteåkre? Hans bror, som hadde finansiert Van Gogh mens han malte og var innlagt på psykiatrisk, fulgte ham få år etter - selvmord på en hveteåker. Var Munchs måner som speilet seg i vannet mer enn stemning? De har blitt tolket som fallossymbol. Munch selv var også mye innlagt på psykiatrisk... 

I følge min foreleser ved UiT var det en norsk psykolog eller psykiater som en gang på 40-tallet fant ut at fantasy og science fiction var skadelig. Av den grunn ble det ikke oversatt noe sience fiction eller såkalt fantasy til norsk før ca år 2000. Kanskje fantasy-sjangeren inneholdt en nøyaktig beskrivelse av sin samtid og derfor ble ansett som farlig? Jeg tenker iallfall at det er på tide å lese de siste to bøkene til Bing og Bringsværd igjen: Oslo 2084 og London 2084. Om jeg får tak i dem, da... Harry Potter er iallfall lett tilgjengelig her i Norge (men bannlyst i store deler av USA). Jeg leser "Føniksordenen" for tiden.

https://www.pax.no/london-2084.5602372-331613.html

Siden mennesket har vært arten homo sapiens sapiens, det tenkende tenkende menneske, i over 200 tusen år, er det utenkelig at en sivilisasjon like avansert som vår egen har oppstått og gått til grunne minst én gang i løpet av denne tiden? Og at tankene og kunnskapen har blitt bevart, tilgjengelig for og forbehold de få med eiendom og biblioteker?

Og hva om vi lever i en reprise av tidligere tiders feil - hva kan vi i så fall gjøre annerledes denne gangen?

"Gutter, jeg har en plan!" Egon Olsen, Olsenbandens legendariske leders "verdenskjente" replikk!

(Olsenbanden har sitt motstykke i Jönsonligaen i Sverige og er visst av dansk opprinnelse - hvor den heter det samme som i Norge. Filmene begynner gjerne med at Egon Olsen kommer ut av Oslo Kretsfengsel, strekker seg, ser mot himmelen og tenner en sigar. Så dukker resten av banden opp, og de bevingede ord er servert.)

Martin Luther King hadde en drøm om fred, likeverd og frihet for alle. Han døde på vakt, en ren henrettelse som jeg er sikker på at vi vil finne opphavet til helt opp i de øverste rekker i våpenindustrien. Krig er "good for business", overfører penger fra de fattige til de rike og sikrer de rikes makt over folk flest. Det er jo det våpen er til for!

Og til tross for at Martin Luther King døde for sin drøm og sitt budskap om en rettferdig verden stiler jeg faktisk høyere: Jeg har en plan!

Jeg vil begynne med meg selv ved å ta utgangspunkt i Mahatma Gandhis verdenskjente budskap: "Be the change you want to see in the world". Med Jeshua fra Nasaret som mitt forbilde om å elske min neste som meg selv vil jeg kjempe for en bedre verden for oss alle. Det jeg anser som min neste er alt liv - inkludert mennesket og Moder Jord, alt livs hjem. Det mest nestekjærlige ordet jeg kjenner til er SOLIDARITET! Ordet betyr å se den andre, dennes verdighet og dennes behov - OG PRIORITERE DET LIKE HØYT SOM MITT EGET!

Men alene er jeg kun én. Stiller flere mennesker opp som deler min plan får vårt budskap gjennomslagskraft. Dette kalles demokrati - makt til folket! Er vi mange blir vi en urkraft - en av Moder Jords naturkrefter!

GUTTER OG JENTER, JEG HAR EN PLAN! LA OSS ELSKE VÅR NESTE SOM OSS SELV!

Så hva trenger min neste som meg selv?

Sidharta Gautama, den første buddha som betyr "den opplyste", forlot ekstrem rikdom for å søke sannheten. Slik historien om ham er fortalt, regner jeg med at han ble født inn i bramanismen - kastesystemets opphav og eldgammel religion fra området rundt Induselven i dagens Pakistan. Kastesystemet lever i aller verste velgående og er basert på en idé om renhet og nærmest total segregering mellom samfunnsklasser som derfor alltid er helt fremmedgjorte for hverandre. Et samfunn basert på "egoet" mot "de andre".

På sin vei til opplysning forlot han ekstrem velstand og en apartheid stat, gikk så til den andre ytterligheten - askese, som heller ikke bragte ham noe nærmere opplysning. Så brøt han radikalt med alt han kom fra og fant "den gyldne middelvei". Jeg husker den presentert slik: 

En dag den opplyste holdt en forelesning for sine tilhørere ankom en utsultet og utslitt mann for å lytte til ham. Buddha avbrøt forelesningen og sørget for at mannen fikk mat, drikke og litt hvile. Først da fortsatte han foreleseningen; med budskapet om at kun om man har fått sine grunnleggende behov tilfredsstilt kan man ta imot kunnskap og lytte innover til sitt hjerte.

Alt jeg nå forteller er selvsagt slik jeg husker det fra bøker jeg har lest og forelesninger jeg har vært på. Om jeg husker noen detaljer litt feil, så håper jeg at budhister der ute vil tilgi meg.

Jeg vil derfor fortsette med Mazlows behovspyramide som jeg hadde som pensum under sykepleiestudiet:

Maslows behovspyramide | Psykologi (studienett.no)

Kort fortalt: For å fungere trenger vi først og fremst behovene mat, drikke, tak over hodet og frisk luft (ren natur) tilfredsstilt.

Deretter kommer det grunnleggende behovet for trygge og forutsigbare omgivelser.

Først da klarer vi å skape og opprettholde gode, nære relasjoner. Er vi heldige har vi noen som allerede er der. Nye mestringsstrategier skapes ikke når vi er i krise. Da må vi bruke det vi har. 

Så  kommer behovet for å oppleve mestring og bekreftelser utenfor våre nære relasjoner. Det moderne mennesket lever stort sett i denne siste sfæren, fordi det samfunnet vi blir født inn er basert på økonomisk vinning og lite på det som faktisk gjør at en menneske fungerer. Jeg har iallfall inntrykk at av mange unge er mer opptatt av å være tynne og se bra ut enn at de er opptatt av at de skal få i seg nok og riktig næring. Utseende er helt på toppen i pyramiden, og er derfor et lite relevant behov for å ha et meningsfylt og rikt liv. Ren natur, derimot, er helt i bunnen av pyramiden, helt grunnleggende. Merkelig nok er det naturen som ofres for at unge mennesker idag skal ha sine proteinshakes og mat fra hele verden i matbutikken i kalde Norge... 

Tilbake til Sidharta Gautama og hans forelesning som ble avbrutt av en utsultet og utslitt person. For budhas handling viser oss også noe om menneskeverd. Alle måtte vente for at den som ankom sist skulle få dekket sine grunnleggende behov. De første ble de siste og den siste ble den første.

Det hevdes at jøden Jeshua fra Nasareth skal ha møtt på budhismen i sine unge år på vei til å bli en forkynner. Jødedom som møtte budhismen og skapte den lille bibel: "Elsk herren din gud av all din kraft og all din makt og elsk din neste som deg selv." Jeshua var jo jøde, så det er naturlig at innlemmet nye tanker i sin egen erfaringsramme. Finnes det noen annen måte å gjøre det på? For meg møttes filosofien av to store tenkere den dagen Jeshua fra Nasareth møtte budhismen - og fordi jødene ikke ville akseptere Jeshuas nye tanker ble resten av verden så heldige at vi fikk del i dem gjennom kristendommen. Vi må jo ikke velge å svelge alt som står i noen som helst "hellig bok". Alt menneskeskapt er av mennesker og for mennesker. Det er lov å tenke selv...

Så hvor skulle jeg finne gode eksempler på menneskeverd? FN, organisasjonen Forente Nasjoner, har vært en aktiv og stor deltaker i å bryte ned demokrati og menneskeverd samtidig med at de har bidratt til å ødelegge nasjoners økonomi og overføre landenes rikdom fra folket til en rik elite. Derfor har det sittet langt inne å bruke noe som helst denne organisasjonen har skapt. Men, som Carl Norberg bruker å si: "Fisken rutnar från huvudet och ner." De rike og mektige har misbrukt FN sin makt for å tilrane seg privilegier og verdier på bekostning av menneskeheten og Moder Jord. Det er blant oss fotfolket uten store personlige formuer og forbindelser at vi finner de beste hjertene og de reneste sjelene. Og det er mye bra fotfolk i FN som har bidratt til å sette dagsorden og gjort mye godt arbeid i forhold til å definere viktige begreper. Så her kommer den:

FNs verdenserklæring om menneskerettigheter

Her kommer et par paragrafer som jeg synes er spesielt viktige ifht dagens samfunn og menneskeverd:

Artikkel 6:

Ethvert menneske har krav på overalt å bli anerkjent som retts-subjekt.

(Denne artikkelen, som alle land i EU og USA har signert, ble brutt ved opprettelsen og innhenting av fanger til Guantanamo Bay og brytes hver eneste dag det finnes noen ett eller annet sted i verden som er i samme situasjon. EU hadde et vedtak på innhenting og oversendelse av personer til Guantanamo fra 2003 til 2013 slik jeg husker det)

Artikkel 12:

Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.

(Denne artikkelen ble brutt av Norge den dagen bakkestasjonen Svalsat ble satt i drift. Å planlegge å opprette den var et klart brudd, da man planla å innhente informasjon uten personlig tillatelse fra alle det måtte ramme. All militær overvåkning bryter også med denne artikkelen.)

Artikkel 18:

Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer.

Det gjøres et poeng av land som IKKE undertegnet denne avtalen på FNs norske side for menneskerettserklæringen. Jeg synes det faktis er langt verre at de som undertegnet den like gjerne kunne brukt den som dopapir! Så mye respekt har de for FNs menneskerettighetsærklæring og så lite respekt har de for sine medmennesker at de lyver! De som ikke undertegnet var mer ærlige - i det minste! Og da er det mulig å ha en diskusjon på det!

Bare innom for å rette litt småplukk. Det kommer sikkert mer her. Ha en fin kveld!

Del artikkel:


Relaterte artikler