Odin Hærfader og Allfader - gud eller kun en ingenør?

11.11.2023, 13:57

Jeg har lånt en utrolig spennende bok på biblioteket! Nordiske guder og helter - Myter og sagn fra førkristen tid. Forfatteren er Anders Bæksted (dansk) men denne utgaven er en norsk oversettelse fra 2002. I denne boken fant jeg mye jeg aldri hadde hørt før!

Først litt morsomme fakta: Historien sier at han satte øye sitt i pant for å få lov til å drikke av Vimes visdomsbrønn. Han var gandekyndig (noe som var merkelig, for dette ble ansett som en kvinnegreie og ikke noe for skikkelige mannfolk, forteller forfatteren) og han var kjent for sin "glatte tale". Kanskje ikke det vi forbinder med et forbilde? Men han skal ha vært elsket av sine frender, like mye som han var hatet og fryktet av sine fiender. 

Guden Odin har mye til felles med flere andre  guder fra andre, kjente religioner. I boken er to indiske guder fra det hinduistiske panteon nevnt: Rudra og Varuna og en liten dæsj gresk guddom fra Hermes. 

(Hermes (gresk: Ἑρμῆς) er i gresk mytologi gudenes budbringer, og gud for handel, tyveri, husdyrhold, veier, reise, herolder, gjestfrihet, diplomati, språk, skrift, overtalelse og lureri, idrett og idrettskonkurranser, treningssteder, astronomi og astrologi. I romersk mytologi tilsvarer han Merkur. Kilde: wikipedia)

Odin er ikke den samme som noen av de ovennevnte guddommene. Det er mer snakk om gamle indoeuropeiske forestillinger som har utviklet seg ulikt hos de forskjellige folkene og likevel bevart noe av det opprinnelige. "Det er påfallende at den indiske Rudra, med et navn man tror betyr "den skrekkelige" liksom odinsnavnet Ygg, har visse demoniske trekk felles med Odin: Han er enøyd, han er dødens herre, han omskaper seg til forskjellige vesener og han er i besittelse av hemmelige trolldomsevner. Urgamle mytiske hentytdninger til ham som fører for en ekstatisk flokk, et forbund av utvalgte, minner om Odin i spissen for einherjene i himmelen feller for dødningenes nattlige ferd over jorden." (Bæksted, s. 102)

Snorres beskrivelse er Odin er likevel mest interessant: I innledningen av Yngligesagaen, hans norgeshistorie "Heimskringla"" er Odin fremstilt kontrastfylt. "Enda Snorre fastholder at det bare er et menneske han beskriver, en ond trollmann, er det tydelig nok at det også i Snorres bevissthet er tale om en betydelig guddom.

Han var så fager og gjev av utseende når han var sammen med vennene sine at de alle frydet seg. Men når han var i krig, så han skrekkelig ut for fienden. Det kom av at han kunne den kunsten å skifte skikkelse og utseende akkurat slik han ville. Dessuten var han så flink til å snakke og hadde så glatt tale at alle som hørte på ham syntes at dette måtte være sannheten. Alt sa han på vers, slik som det blir diktet som kalles skaldskap. Odin klarte å få det til slik at hans fiender ble blinde i kampen eller døve og skrekkslagne, og våpenene deres bet ikke bedre enn kjepper, mens hans egne menn gikk brynjeløse og var gale som hunder eller ulver, bet i skjoldene og var sterke som bjørner eller okser."

Han klarte også å med et ord å slokke ild og dempe bølger og dreie vinden den veien han ville. (Bæksted, s 103)

Det sies også at folk har opplevd Odin ikke som den høye i Valhall, men som nærværende i hverdagen. På ensomme gårder og i avsidesliggende hus har man ment å høre lyden av bjeller og ringlende kjøretøy under sterke stormer, i mørke netter, om høsten og særlig ved juletid. (Bæksted, s. 118)

Jeg finnes ikke overtroisk, jeg tror ikke på magi - men jeg tror på elektrisitet, fysikk, kjemi og radioaktivitet. I et tidligere innlegg har jeg nevnt verdens første oversjøiske telegram sendt en gang på 1800-tallet. Da spurte jeg hvordan i all verden man klarte det den gangen? Undersjøiske kabler hadde man så vidt jeg vet ikke og satelitter var antakelig heller ikke å finne rundt jorden. Så hvordan gjorde han det? Jeg foreslo ionosfæren som mulig løsning og jo, i Cappelens leksikon fra 1962 fant jeg at Ionosfæren, en av lagene rundt jorden, reflekterer radiobølger (og andre bølger) tilbake til jordoverflaten dersom bølgene treffer i riktig vinkel.

Dersom Odin hadde kunnskap om Ionosfæren, elektroner og menneskekroppen - og denne kunnskapen kan det se ut som om har forankring i India, en gammel elvekultur kalt induskulturen, som skal ha blitt utradert eller underkuet da et arisk rytterfolk la området under seg en gang for flere tusen år siden - så har kanskje han behersket "moderne, ny teknologi" som vi idag anser som oppfunnet av Nazistene under 2. verdenskrig.

Ellers er det et par andre tankevekkende ting jeg har bitt meg merke i: 

Om vanen Njord, sier Snorre i sin Edda: Han bor i himmelen på det stedet som heter Noatun. Han er herre over vindens gang og han demper både hav og ild. Han er ikke av æsenes ætt, men er født og oppvokst i Vanaheim. Vanene ble også kalt alver. 

Njord var opprinnelig gift med sin søster - slik det var vanlig der han kom fra, han kom til æsene som et gisselbytte (vanene mot æsene Høne og Mime) for å sikre fred mellom vaner og æser - og med henne fikk han Frøy og Frøya. Æsene ga Frøy boligen Alvheim. "De tre kjente vanene fremtrer tydelig som fruktbarhetsguddommer. Gruppen som helhet er karakterisert ved blodskamforbindelser, som uten tvil har tatt seg underlig ut for vikingtidens nordboere, slik tilfellet er over hele verden. (..) Dette viser at vanene i en viss forstand representerer en "motkultur" i forhold til æsene, som representerer den kjente kulturen - den man levde i på vikingtiden." (Bæksted, s 99)

Nornene synes jeg også er verdt å nevne: De er skjebnegudinner og vi kjenner navnene deres fra bruk idag. Det var mange norner, men kun disse tre er nevnt av Snorre: Urd, Verdande og Skuld. Disse har påfallende likhet med de greske og romerske skjebnegudinnene, moirene og parsene, de er tre som nornene, og som nornene er de spinnersker som spinner menneskenes livstråd, eller de fastlegger skjebnen skriftlig. (Bæksted, s. 157 og 159)

Hugin (som betyr tanke) og Munin (som betyr erindring) er Odins ravner, som han sender ut ved morgengry hver morgen og som bringer ham nytt allerede ved frokosten. Da sitter de på skuldrene hans og hvisker nyheter inn i hørene hans. Odin er den viseste av alle og han skal lide av tungsinn grunnet all sin kunnskap. Mime, den viseste av æsene og som ble en del av gisselbyttet med vanene, fikk hodet hugget av og det ble sendt tilbake til Midgard. Odin skal ha smurt det inn med urter for at det skulle holde seg, og gudene i Åsgård skal ha fortsatt å spørre Mimes hode om råd.

Odins hest heter Sleipne. Dens tilblivelse er at Loke, en jotne som holder til i Midgard blant æsene, omgjorde seg til en merr som ble drektig med en virkelig hest. Resultatet var altså en hest med sjeldne egenskaper og åtte ben.

Jeg har ingen definitive svar, men at Odins og Njords egenskaper er ting vi dag anser som geoingeneering tror jeg ikke er tilfeldig. At Odin har evner som vi idag forbinder med radioteknologi tror jeg heller ikke er tilfeldig. Dersom vi tenker moderne forskning er det mye vi kan forklare eller har erfaring med selv av det historien om Odin og gudene fra norrøn tid beskriver. Hva tenker du?

Del artikkel: Del på X


Relaterte artikler