Statsforvalteren - Kongen av Tromsø...

15.11.2023, 15:01

Jeg fant, jeg fant! Og den jeg liker aller best er denne:

VÅRE SENTRALE OPPGAVER ER: NR 1: SIKRE INNBYGGERNE RETTIGHETER OG TJENESTER DE HAR KRAV PÅ

Så neste gang jeg ikke får tilgang til studentinformasjon, pensum eller får meldt meg opp til fag for neste semester, en avis mangler hos biblioteket eller tilgangen sperres av mennesker hver eneste gang jeg er innom biblioteket så skal jeg sende en mail hit! 

E-post til alle avdelinger og fagseksjoner kan sendes til:
sftfpost@statsforvalteren.no

 

Ref Grunnlovens §109: Enhver har rett til utdannelse.

Jeg kan ikke jobbe innen min - tempoet er for høyt og arbeidsdagen for uforusigbar for en med høysensitivitet, så da trenger jeg en ny!

Og Grunnlovens §100

"Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale."

Aviser er faktisk ansett som en meget viktig del av formidlingsapparatet fra det offentlige - det er derfor de bidrar med masse milioner hvert år til mellomstore og lokale aviser - så da får Statsforvaltningen i Tromsø sikre vår tilgang vår til dem! 

Takk til politiet for tips om "rette vedkommende" i Tromsø kommune.

 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark skal ivareta rettssikkerheten til innbyggerne, bidra aktivt til samfunnsutvikling og sørge for samordning.

Vi er statens representant i det nordligste fylket og har ansvaret for at vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjering blir fulgt opp.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har om lag 240 ansatte fordelt på våre kontorer i Vadsø, Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv.


Vi har ansvar og oppgaver innenfor områdene:

 • helse og sosial
 • kommunal forvaltning
 • vergemål
 • samfunnssikkerhet og beredskap
 • miljøvern
 • skole og barnehage
 • barn og familie
 • landbruk
 • reindrift

Våre sentrale oppgaver er:

 • sikre innbyggerne rettigheter og tjenester de har krav på
 • sørge for at nasjonal politikk blir gjennomført
 • samordne offentlig virksomhet i fylket
 • veilede og støtte kommunene
 • bidra aktivt i plan- og utviklingsarbeidet
 • være talerør for Troms og Finnmark overfor sentrale myndigheter
 • drive internasjonalt arbeid
 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark legger vekt på:
 • åpenhet og tilgjengelighet
 • samarbeid og dialog
 • klart språk
 • helhetlige og tverrfaglige vurderinger i saksbehandlingen
 • forutsigbarhet og effektiv saksbehandling

Barn og unge blir vårt første «fyrtårn» og gis høyeste prioritet fra 2019. 

https://www.statsforvalteren.no/nb/troms-finnmark/om-oss/

Del artikkel: Del på X


Relaterte artikler