Til en same fra en same...

20.02.2024, 10:00

Hvis du IKKE har lest Klassekampens "Viten-sider" fra torsdag 15. februar i år (2024) ennå, så IKKE kast bort tiden din på å gjøre det heller. Klassekampens journalist har tatt utgangspunkt i en finsk språkforskers påstander (bok?) om samisk opphav - og dersom Klassekampens journalist har gjengitt språkforskeren rett så er påstandene til den finske språkforskeren svært mye vissvass.

Her følger veien jeg har fulgt for å finne vårt opphav:

Noe jeg har nevnt tidligere er veiene menneskene spredte seg utover jorden fra vår felles vugge i Afrika. Først ble Asias østligste områder befolket - her er det gjort arkeologiske funn i dagens Kina som er minst 80 tusen til 120 tusen år gamle, i Tianyuan. Derfra spredte befolkningen seg videre nordover, både over Beringsstredet til det amerikanske kontinentet og langt den nordligste kysten av dagens Russland.

På russisk jord finnes det iflg mitt historiske atlas fra 2023 hele tre steder med arkeologiske funn som er mer enn 45 tusen år gamle i områder nord for polarsirkelen: lengst i øst et utgravingsfelt kaldt Yana nær dagens Tiksi, Mamontovaya Kurya nær dagens Amderma og Byzovaia i samme område, nær Vorkuta. De to sistnevnte utgravningen ligger i et STORT område av Russland hvor iflg Cappelens leksikon med verdensatlas 1962 (over kolonnene 1475 og 1476) befolkningen er finsk-ugrisk-talende - den språkgruppen som både finsk og samisk tilhører.

(Merkelig nok kan det virke som at den finske språkforskeren ikke var klar over dette finsk-ugrisk-talende området - eller kan det være at USA har trampet rundt i finsk utdanning også?)

Til sist, prikken over i'en, et sitat fra Andreas Viestads bok "En middag i Roma", min utgave er en pocket fra 2022:

"Jeg var en gang på besøk hos en familie med reinsdyrnomader i Sibir. Dette var i slutten av mars, og de hadde ikke spist annet en reinkjøtt siden frosten kom i oktober. Ikke én grønnsak, ikke noe salt. Men ved å nyttegjøre seg alt, fra lever og milt, til øyne, blod og magesekk, fikk de nok salt, og ved å spise mesteparten av dette rått fikk de mirakuløst nok også vitaminene de trengte." (Viestand 2022:63)

Jeg kan ikke nok om reinsdyr til å påstå noe bastant, men for meg virker det helt logisk at en slik nomadisk kultur ikke hadde noen grunn til å stoppe opp så lenge tundraen mot vest kunne gi dyrene mat. Jeg anser derfor at det er overveiende stor sannsynlighet for at reindriftsnomadene har fortsatt videre vestover helt til Nordkalotten - hvor det helt frem til idag er reindriftsområder helt ned til Hedmark (iallfall offisielt, for hytteutbygging og vindturbinparker finnes jo over alt!). Denne informasjonen finner du hos Landbruksdepartementet, se link nederst. Etterhvert høres det også svært logisk ut at noen av nomadene har slått seg ned som fiskere med mer bofast mønster og at andre har valgt å fortsette det nomadiske livet som reindrift tillater.

Rein i reindrift anses heller ikke som tamme, til tross for at begrepet "tamrein" blir brukt. Jeg har lest at reindrift betyr dyrehold av dyr i halvvill tilstand, noe som bekrefter at dette veldig sannsynlig er en livsform som har svært gamle røtter.

«Reinen [tamreinen] befinner seg i en mellomposisjon mellom totalt frie dyr og husdyr. Ideelt bør pastoralnomaden bare følge reinen og beskytte den mot ytre trusler, og forstyrre reinen så lite som mulig både av hensyn til seg selv og reinen. Å gjete rein (guo?ohit) betyr i utgangspunktet nettopp å få reinen til å beite (guohtut). Menneskets arbeid består i å utøve kontroll over flokken ved å beholde tamhetsgrad hos dyrene og ved å forutse dyrenes bevegelser ut fra kjennskap til deres naturlige adferd knyttet til årstid, beite og terreng. Reinen er et dyr som naturlig hører til i det landskapet der reindrift utøves, og sett fra reindriftsutøverens synspunkt er reinen fri, mobil og uavhengig.» (Sitat fra rapporten Dyrevelferd i samisk kultur, Magga, Oskal og Sara 2001)

Slik lever et urfolk, helt i pakt med naturen, og slik overlever de områder hvor "ingen skulle tru at nokon kunne bu" under istider - og slik jeg tror at mange samer, dersom det offentlige ikke krevde at urfolksliv skal presses inn i en ramme av økonomisk profitt i stor grad ville valgt å leve!  (Gjør du et enkelt søk på "reindrift, økonomisk bærekraftighet og lønnsomhet" får du sjokk, eller, det gjorde iallfall jeg!) Og jo, det er lov å kjøpe bomullsboksere og fortsatt være en ekte same som lever etter urfolksprinsipper!

Jeg anser det herved som bevist "beyond reasonable doubt" (på ekte utenlandsk - her hørtes det så fjongt ut) at vi samer innvandret via områder nord for polarsirkelen for mest sannsynlig MINST 45 TUSEN ÅR SIDEN fra de finsk-ugrisk-talende områdene i Sibir hvor de fortsatt den dag i dag lever helt i pakt med naturen. Kjære same, vær stolt! Du, som jeg, kommer fra et eldgammelt folk med en eldgammel kultur med et eldgammelt språk!

Og, slik innlegget ble uten at det var planlagt, denne forankringen i fortiden har en verdi langt ut over statsbudskjett, kortsiktig profitt (vi snakker en kultur som er over 45 TUSEN ÅR! Alle norske budskjett er KORTSIKTIGE!) og trender som globalisme og turisme. La oss gi oss selv muligheten til fortsatt å kunne forlate storbyene med brede gater, turistbutikker og overvåkning på hvert eneste gatehjørne med høyhastighetsbredbånd i hvert eneste hjem for å kunne reise hjem til våre røtter - for oss som faktisk vil det! Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Bodø blir jo ikke borte selvom vi verner om de områdene vi SKULLE HATT NÅ OM IKKE VI HADDE EN GJENG MED QUISLINGER VED MAKTEN - NOE VI HAR HATT I FLERE TIÅR! ERNA, DU ER IKKE SKYLDFRI I KATASTROFEN VI ER I!

 

Linker til informasjon:

Mitt historiske atlas fra 2023: History of the world map by map, ISBN: 9780241601006 (ANBEFALES!)

https://www.dk.com/uk/book/9780241226148-history-of-the-world-map-by-map/

Rapport utarbeidet av Samisk Høgskole ved Ole Henrik Magga, Nils Oskal og Mikkel Nils Sara etter oppdrag fra prosjektgruppen for Stortingsmelding nr. 12 (2002-2003) Om dyrehold og dyrevelferd.

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/ld/rap/2001/0017/ddd/pdfv/151133-utredning_dyrevelferd_samisk.pdf

Konsekvensutredning for reindriftsnæringen (utbygging av hyttefelt i reindriftområder) av Harald Sletten og Geir Arnesen - hvor 

"Konsekvensutredningen konkluderer da med at konsekvensgraden er «Stor negativ konsekvens» for tema reindrift."

https://bodo.kommune.no/getfile.php/1311616-1558015410/Plan%2C%20bygg%20og%20eiendom/Kart%20og%20arealplaner/Arealplaner/Dokumenter%20til%20politisk%20behandling/2019/Kvalnes%20hyttefelt/Ecofact%20rapport%20597%20KU%20reindrift%20Kvalnes%20%28002%29.pdf

"Rein er et såkalt semidomestisert eller halvtamt dyr. Konsekvensen av dette er at rein reagerer negativt på forstyrrelser, og ofte ikke benytter selv gode beiteområder fordi forstyrrelsene der er for store." (Skansbo.no, sitat fra dom i hytteutbyggingssak)

https://skansbo.no/fast%20eiendom/utbygging/reindrift%20advokat%20ved%20utbygging/reindriftsrett/hyttebygging.html

"Det samiske reindriftsområde er delt inn i 6 regionale beiteområder: 

  • Øst-Finnmark 
  • Vest-Finnmark 
  • Troms 
  • Nordland 
  • Nord-Trøndelag 
  • Sør-Trøndelag og Hedmark 

Den samiske befolkningen har eksklusiv rett til å utøve reindrift innenfor disse områdene. Reindrift utenfor det samiske reindriftsområde, krever særskilt tillatelse. " (Lest 20.2.2024)

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/reindrift/reindrift-i-norge/reindriftsnaeringen

Del artikkel: Del på X


Relaterte artikler