Kongens bulletin

24.05.2024, 09:20

Jeg er royalist på min hals! Jeg tror ikke på republikken som styreform i dagens ustabile, globalistiske ramme. Jeg tror på solid forankring i historien og i Grunnloven. Dette er det bare et kongehus med solid legitimitet i folket som kan gi - slik jeg ser det.

Vårt kongehus er helt unikt i verden! Da den danske prinsen ble spurt av den norske regjeringen rundt 1905 om han ville ta imot kronen og ansvaret som fulgte med den hadde han et forbehold: Han ville kun bli Norges konge dersom han hadde støtte i det norske folk. Det hadde han! Så vidt jeg kan huske fikk han rundt 70% støtte i den stemmeberettigede befolkningen ved en folkeavstemming. Vårt kongehus er dermed en demokratisk valgt styreform! Tenkt det! Den danske prinsen ga fra seg sitt navn og sin tittel og ble Kong Haakon VII (den 7.) og tok mottoet "ALT FOR NORGE". Noe han holdt, så vidt jeg vet.

Olav, kong Haakons eneste barn, og derfor Norges tronarving var allerede konge da jeg ble født. For meg er Kong Olav V kongen i mitt hjerte. Han var folkekongen som delte vår skjebne. Jeg husker en tale holdt av Kronprinsesse Sonja hvor hun bekymret seg stort for Kong Olavs helse, noe han tok med et smil. Men relativt kort tid etter dette ble han syk og døde. Jeg har aldri møtt Kong Olav -  mange har, på buss og i skiløypa - men jeg hadde likevel et så personlig forhold til "min" konge at jeg gråt da jeg fikk dødsbudskapet.

Det kan ikke ha vært lett for sønnen Harald å skulle fylle skoene etter folkekongen. Det som for meg står tydeligst frem fra hans regjeringstid frem til i dag er barna hans - begge sterke, tydelige personligheter med mot til å gjøre utradisjonelle valg. Prinsesse Märta, den eldstefødte, hadde nok fått en utfordring dersom hennes første ektemann, eller den nå tilkommende, skulle fylt rollen som prinsregent. Å være en dronnings nærmeste i tykt og tynt er en heltidsjobb hvor det er lite rom til egne ambisjoner. Hun skal iflg intervjuer jeg har lest være takknemlig for at lillebror Haakon var tronarvingen.

Iflg et intervju jeg så med Kronprinsen ble han spurt om han ville ta imot ansvaret som vår neste konge da han ble myndig. Dette tenkte han grundig igjennom, mener jeg han fortalte, før han takket ja til både ære og byrde. Og at kronprinsesse Mette Marit ble tatt så godt imot av konge og dronning, ung alenemor som hun var - det sier alt om kongehuset i mitt hjerte - det norske.

Kronprins Haakon fyller kongens sko når tilstanden tilsier at det er nødvendig, noe avisene har formidlet har vært tilfelle oftere og oftere i de seneste årene. Kronprinsen fremstår for meg som mer tydelig og tilgjengelig som person og regent enn sin far, og jeg ser mye av hans bestefar i han, Kong Olav, samtidig som han er en sterk personlighet som vil farge kongerollen han er på vei inn i positivt. Og i den anledning vil jeg komme med et ønske til vår neste konge: Kan vi få en Kongens Bulletin?

Et lite skriv av kanskje A3-størrelse (bretter man det får man et vanlig papirark) som utgis i papirformat minst 6 ganger i året - sendt hjem til befolkningen på deres offisielle adresse i Folkeregisteret. Det bør være finansiert av det offentlige, både for å ivareta Grunnlovens §100 om ytringsfrihet og for å sikre en god kommunikasjon mellom borger og konge. I denne bulletinen kan kongen dele det han anser at hans viktigste støttespillere - det norske folk - har behov for å vite. Som forslag nevnet jeg:

Viktige lover som har blitt godkjent siden forrige bulletin.

Lovendringer som er på trappene og evt uenigheter mellom Grunnlovens forsvarer, kongen selv - og regjering/den lovgivende forsamling på Stortinget.

Ting som opptar kongen og dronningen generelt og spesielt.

Innspill som har kommet fra landets norske befolkning til kongehuset som kongen anser som viktig.

Viktige besøk, diplomati og relasjoner som kongehuset vårt pleier med fjerne og nære.

En Kongens Bulletin som rett og slett er et lite bevis rett i postkassen på at han og dronningen tenker på oss og jobber for å ivareta landets suverenitet og folkestyre generelt og innbyggernes grunnleggende rettigheter spesielt. Jegt lover å ta vare på dem. De skal stå i en perm ved siden av Norges Lover i bokhyllen.

Jeg har lært at kongen har utsettende veto ifht lovgivning. Dette er hans sterkeste maktkort. Utsettende veto betyr at når stortinget skal stemme over en lov har kongen rett til å nedlegge veto mot at den trer i kraft til etter et nytt stortingsvalg. Da får vi folket muligheten til å stemme frem et nytt storting som skal vurdere loven på nytt før den blir norsk lov. Når det gjelder Grunnloven skal først et forslag stemmes igjennom stortinget, og kun 2/3 flertal bestående av minst 2/3 representanter er nok til at et forlag kan fremmes som lovforslag til Norges Grunnlov. Først etter neste stortingsvalg, hvor et helt nytt storting er samlet, er det mulig å stemme over forslaget slik at det blir til ny norsk lov - denne gangen også med minst 2/3 flertall med minst 2/3 representanter tilstede. Det er her vetoretten til kongen kommer inn som Grunnlovens forsvarer. Her vil hans utsettende veto medføre at vi folket får enda et stortingsvalg og enda en mulighet til å få vurdert lovforslaget før det blir norsk lov. Jeg ønsker meg at kongen skal få muligheten til å utsette at et Grunnlovsforslag blir lov med én periode til. Lover må være dynamiske for å tilpasse seg et vekslende behov i en skremmende ustabil verden - MEN GRUNNLOVEN MÅ VÆRE RIGID OG STABIL FOR Å SIKRE AT VI IKKE GÅR OSS BORT!

I mine øyne er Grunnloven Kongen, og Kongen er Grunnloven. Grunnloven er kontrakten mellom konge og hans folk, oss nordmenn, og kongens legitimitet hviler på denne kontrakten mellom folk og konge. Svikter den sittende kongen Grunnloven har han også sviktet folket sitt. Kontrakten mellom den sittende kongen og folket vil dermed være brutt. Da er det å håpe på en tronfølger som er seg sitt ansvar bevisst som Grunnlovens forsvarer og ivaretaker. For kongens viktigste oppgave er å være Grunnlovens forsvarer - fordi den beskytter oss mot fiendtlig maktovertakelse, både fra utsiden og innsiden av Norges grenser.

Men en konge trenger også støtte fra sitt folk for å kunne ivareta denne viktige rollen i det folkestyrte Norge - og her kommer mitt forlag inn. Kongens Bulletin! Direkte kommunikasjon i papirformat mellom oss og kongehuset vårt, for å sikre et sterkt demokrati forankret i folket. 

Del artikkel: Del på X


Relaterte artikler