Randi

Fritt Palestina

Randi Aven

Om denne bloggen
Eg heiter Randi Aven, eg er 57 år og kjem frå Høyanger i Sogn. Eg har jobba som hjelpepleiar innan psykisk helsearbeid i mange år, og sidan 2006 har eg hatt ulike tillitsverv i Fagforbundet, no er eg 100 % frikjøpt føretakstillitsvalt for Fagforbundet Helse Førde og eg er styremedlem i Fagforbundet Vestland. I 2017 vart eg spurd om å bli Palestina-ambassadør for Fagforbundet Sogn og Fjordane, noko eg såg på som ei stor ære.

Fagforbundet og Norsk Folkehjelp inngjekk i 2009 eit samarbeid til støtte for palestinarar i Midtøsten. Fagforbundet støttar Norsk Folkehjelp sine prosjekt på Vestbredden, i Gaza og i dei palestinske flyktningleirane i Libanon. Ein viktig del av prosjektet er å formidle kunnskap og engasjement blant våre tillitsvalgte og medlemmer.

Norsk Folkehjelp jobbar gjennom palestinske organisasjonar og har stor fokus på demokrati og rettigheiter.

Fagforbundet støtter studentar, kvinner, kultursentre, bønder og fiskarar gjennom 4 lokale partnarar i Palestina, og kvinner og unge i dei palestinske flyktningeleirane i Libanon.

Les mer om solidaritetsprosjekta til Fagforbundet her : https://www.fagforbundet.no/om-fagforbundet/solidaritetsprosjekter/

1

Visninger siste 7 dager

3

Publiserte artikler

919

Dager på Bloggi