Hva er det som skjer på Blindern for tiden?

15.12.2022, 07:16

Hva er det egentlig som foregår ved universitetet i Oslo?

Et åpent brev til Rødts Stortingetsgruppe 

Fristen for å melde seg opp til neste semester er passert idag og jeg har ikke fått meldt meg opp til nye emner. Ikke fordi jeg ikke har prøvd. Jeg har gått online for å ordne det selv (slik jeg har gjort siden mitt første emne på Universitetet i Oslo for rundt 15 år siden), jeg har ringt og jeg har sendt mail. Alt like ufruktbart... 

Det ser ut som min profil i søknadsweb er slettet. Adresse måtte legges inn på nytt, og programmet jeg følger, bachelor i filosofi var ingen steder å se. Jeg ringte mitt fakultet for å få hjelp. Men hjelpe meg kunne hun ikke, for hun hadde ikke lov til å gjøre for meg det jeg ikke fikk ordnet hjemmefra. Jeg fikk en mailadresse med beskjed om at de svarer raskt. Telefonnummeret var nok antakelig ikke i bruk, fikk jeg vite. Jeg har prøvd begge deler og siden jeg ikke har fått annet enn automatiske svar så mistenker jeg at ingen av dem er i bruk. Jeg viser her til mail Rødts Stortingetsgruppe har fått til informasjon.  

Universitetet vet nå også at jeg ønsker å bytte 40-gruppe til sosiologi og at jeg trenger ytterligere informasjon om et av emnene som står som aktive for våren: SOS2150. Merkelig nok var det ingen informasjon om hva dette emnet tar for seg. Jeg meldte derfor min interesse for emnet, og ønsker å følge dette når jeg får bekreftet innholdet. 

Men det er mye annet merkelig som skjer ved Blindern for tiden. Som at nesten alle emner innen sosiologi 40-gruppe har forelesning på akkurat samme tid og dag! Jeg vedlegger skjermdump av eksempler. Dette gjør det jo svært vanskelig å ta flere fag innen 40-gruppen samtidig, uten at det skal være noen åpenbar grunn til dette. Jeg står for tiden med 40-gruppe i statsvitenskap. Det har aldri vært noe problem å bytte 40-gruppe (to tastetrykk er alt det har kostet) og bør kunne regne med at universitetet ikke har gjort noe som fungerer utmerket til noe som ikke fungerer.  

Noe som også må nevnes (med utropstegn!!!) er alle emner på engelsk på bachelornivå! Selv emner som presenteres med norsk som språk kan ha beskjeden "forelesninger foregår stort sett på engelsk" (eksempel: SOS2500). En norsk utdanningsinstitusjon må jo ha utdanning tilpasset en befolkning med norsk som morsmål. At mye av litteraturen er på engelsk bare understreker viktigheten av at forelesninger og veiledning er med lærerkrefter som behersker norsk til fulle. At eksamen på toppen av det hele MÅ leveres PÅ ENGELSK i noen av emnene (eksempel SOS2920)... Jeg vet rett og slett ikke hva jeg skal si. Hvem er det vi prioriterer ved norske utdannelsesinstitusjoner? For meg ser det dessverre ikke ut som at dette er oss nordmenn. Noe som oppleves som helt feil.  

Denne høsten har jeg allerede vært i kontakt med dere angående introduksjonslitteraturen som er valgt brukt på Svexfac03, examen facultatum for samfunnsvitenskapene. Boken er delvis skrevet av lærerkrefter på Blindern. De står også som redaktører for bøkene og innholdet er svært tvilsomt. Eksempel på min kritikk som jeg sendte dere omhandler boken "Gaven" fra 1920-tallet hvor den er brukt som ikke-referert kilde. Dette har nok redaktøren valgt å gjøre fordi boken "Gaven" aldri ville holdt mål som faglitteratur etter dagens standard. Referansen er også brukt heller spekulativt ved at et sitat er brukt i svært rasistisk sammenheng som rammer urbefolkninger, en gruppe mer marginalisert enn noen sinne etter at pandemien har rammet disse gruppene mer enn oss andre. Utover dette viser jeg til mailer sendt dere denne høsten, hvor Eivind Balsvik (forfatter, redaktør og foreleser ved UiO) forsvarer bruken av den ikke-refererte kilden.
(Makk)verket brukes forsatt som pensumlitteratur ved Svexfac03 for våren 2023. 

Ser dessuten at ny UH-lov er på trappene (se link nederst): (Lov om endringer i universitets- og høyskoleloven, utdanningsstøtteloven, fagskoleloven og yrkeskvalifikasjonsloven mv. (formål og oppgaver for universiteter og høyskoler, studentrettigheter, fagskole og yrkeskvalifikasjonsloven mv. (formål og oppgaver for universiteter og høyskoler, studentrettigheter, fagskoleutdanningens omfang, behandling av personopplysninger, yrkeskvalifikasjoner fra tredjeland mv.). 

Merkelig nok er deler av den/de gjeldende lov ikke tilgjengelig på lovdata.no. Den ender som veiene i Nordmarka i kartboken over Oslo og omegn 2020/2021, midt i ingenting. Se vedlagte skjermdumper med eksempler. Jeg ser også at studentorganisasjoner har hatt høringsuttalelser på disse endringene. Alle linker er gjort inaktive på siden jeg fant på deres webside, så hva de har ment om saken er jo svært uvisst. (Link nederst) 

Merkelig nok sto det heller ingenting på universitetets nettsider om at det er feil ved søknadsweb. At emner er åpne uten beskrivelse av innholdet, at emner har overlappende forelesninger og at vi ikke får svar ved henvendelse er jo alvorlige feil ved deres systemer. Til sammen viser alle disse faktorene at det skjer svært tvilsomme ting ved vår offentlige studieinstitusjon. Jeg oppfordrer derfor Rødt til å gå universitetet nærmere i sømmene slik at vi får et universitet som faktisk yter den tjenesten det norske folk betaler for gjennom sin skatteseddel - nemlig gratis og tilgjengelig utdanning for alle kvalifiserte søkere. 

Jeg er neppe den eneste som møter på disse hindringene, det ville i så fall være svært rart. Siden jeg har kontaktet mitt fakultet i god tid før fristen for oppmelding var utgått bør dette ordne seg. Men det kan virke som at jeg og alle andre som er rammet kan trenge Rødts hjelp. 

Livslang læring gir livskvalitet for alle! Det er både en nødvendighet og et gode for samfunnet. Dette var også spesifikt nevnt i utvalgets forslag fra 2020, og har vært et offentlig uttalt mål fra norske politikere i flere tiår.  

Jeg regner med dere, Rødt!  

Hilsen et medlem. 

 

Skjulte lover: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-11-81 

Ikkefungerende linker: https://student.no/studentpolitikk/utdanningskvalitet/revidering-av-uh-loven 

Telefonnummer til Blindern som ikke er betjent : 22856911 

Mailadresse som aldri ble besvart: henvendelser@ifikk.uio.no 

Aktivt emne, ingen info: https://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS2150/ 

Og ingen eksamensoppgaver tilgjengelig: https://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS2150/tidligere-eksamensoppgaver/

Del artikkel: Del på X


Relaterte artikler