Å skaffe seg en postboks hos Posten Norge...

10.02.2023, 16:39

Nei, se dét har vist seg lettere sagt enn gjort. 

Det hele begynte med at jeg under prosessen med å bestille postboks på nett ikke ble sendt videre til søknadsskjemaet, uansett hvor mye jeg trykket. Smått irritert, og siden jeg ønsker å leve et liv uten å være tilknyttet nett og telefon, tenkte jeg; "Ok, da ordner jeg det over disk. Iflg Norges Lover har man faktisk rett til å leve et helt nettfritt og telefonfritt liv. Da får jeg helt sikkert ordnet det slik." 

Nei, dét fikk jeg ikke. Jeg fikk et gammelt skjema utlevert i Post i butikk. Et nytt hadde han ikke. Da jeg noen dager senere ville levere det, ringte han Posten som sa til den ansatte at" nei, kunden må kontakte oss". Javel! De hadde ikke mail, men et klageskjema, noe som gjorde det vanskelig å sende kopi til Rødts Stortingetsgruppe, men jeg ordnet det likevel ved å sende via Bring (for firmaer). Nå som kontakt er opprettet er det ikke vanskelig å sende svar til Posten også til Rødt "til orientering".  

Det som følger er korrespondansen mellom meg og Posten Norge. (Jeg har valgt å anonymisere svarene fra Posten Norge for å ivareta enkeltpersoner): 

MIN FØRSTE HENVENDELSE VIA KLAGESKJEMA PÅ POSTEN NORGES SIDER: 

Beskrivelse: Til den det måtte angå: 

Kjære Posten Norge 

Jeg ønsker å opprette postboks hos Posten Norge. Dette har, ved gjentatte forsøk, vist seg svært vanskelig. 

Som norsk statsborger har jeg rett til å leve et liv uten internett og telefon. Det eneste jeg trenger er en adresse som er registrert i Folkeregisteret og gyldig legitimasjon. Begge deler har jeg. 

Jeg har også rett til å betale med kontanter. Disse rettighetene er nedfelt i norsk lovverk, og vil i praksis si at jeg skal kunne henvende meg til et av deres postutleveringssteder og få nødvendige skjema utlevert, at jeg skal kunne levere skjemaet over disk (evt. sende det per post som blir tilrettelagt av dere) og kunne betale kontant over disk. 

Disse rettighetene har dessverre blitt nektet meg av Posten Norge ved en post-i-butikk drevet i deres navn idag den 1.2.23. 

Hensikten med denne henvendelsen er at jeg ønsker å understreke Posten Norges plikter overfor norske borgere og be om at avviket blir rette opp snarest, slik at jeg ved neste, snarlige, henvendelse hos postutleveringssted får ordnet alt nødvendig for å opprette en postboks. 

Jeg ser også at jeg ved å klage må gi informasjon dere egentlig ikke trenger for å motta en klage. Dette bør dere snarest rydde opp i! 

Til orientering: denne informasjonen sendes til Rødts Stortingetsgruppe til orientering.

Med vennlig hilsen  Vilja  

SVAR FRA POSTEN: 

"Hei 

Den greieste måten å bestille postboks på nå er ved å gå inn på https://www.posten.no/motta/postboks -Bestill eller oppdater leie av postboks

Da velger man selv en ledig postboks og betaler på nett med betalingskort. 

Unntaksvis kan du henvende deg i en post i butikk og høre om de har ledige postbokser. 

De må da ta kontakt internt med Postbokstjenesten hos Posten og be dem opprette en avtale for deg. 

Post i butikk har ikke lenger tilgang på skjema for søknad om postboksleie.   Postboksen kan ikke betales kontant på butikken. 

Det vil gå ut faktura for et år når avtalen er registert.  Faktura må betales i en bank dersom du skal betale med kontanter. 

Leie betales forskuddsvis per a?r. Innbetalt leie refunderes ikke ved avtalens opphør. Betaling ma? være registrert hos Posten før avtalen blir aktivisert. 

Med vennlig hilsen en ansatt i Posten Norge 

MITT SVAR TIL DETTE: 

Tusen takk for svar. 

Jeg ordner gjerne et leieforhold aav postboks ved å kontakte Posten. Da jeg går over til et liv uten internett, email og telefon - hvilket jeg har rett til ifølge Norges Lover - ber jeg herved om nøyaktig beskrivelse av hvordan jeg skal gå frem UTEN BRUK AV DISSE MIDLENE!  

Jeg vil påpeke at bruken av ordene "unntaksvis kan man henvende seg til en post i butikk" ER SVÆRT UHELDIG da dette oppleves som et forsøk på å undergrave min rett til et nettfritt og telefonfritt liv.  

Postens svar og min forespørsel om nøyaktig beskrivelse videresendes til Rødts Stortingetsgruppe til informasjon, slik at jeg ikke skal behøve å gå i detaljer til stortingsrepresentantene om evt videre problemer ved opprettelse av bankboks ved vårt STATSEIDE Postvesen - som dere jo faktisk er, til tross for "privatiseringen" og som det kan virke som at dere har glemt.  

Med vennlig hilsen  Vilja  

SVAR FRA POSTEN NORGE: 

Hei 

Som opplyst i forrige mail må du gå på  en post i butikk og høre om de har ledige postbokser. 

Hvis de har en ledig postboks til deg, må de ta kontakt internt med Postbokstjenesten hos Posten og be dem opprette en avtale for deg.  Vi har ikke en mer nøyaktig bekrivelse enn det på å leie postboks uten internett og bankkort til betaling.

 (underskrift og "vennlig hilsen" manglet visst i mailen denne gangen fra Posten Norge)  

På godt norsk: TO BE CONTINUED...

Del artikkel:

Relaterte artikler