Om et tre faller i skogen - eller vise versa 

15.01.2023, 11:06

Om et tre faller i skogen og ingen ser det, har treet falt? Slik ble den filosofiske problemstillingen presentert for meg. Hvem eller hvor den kommer fra er ukjent for meg. Svaret fremstår uansett svært enkelt for meg; klart det falt! Jorden har vært her i milliarder av år. Ingen "så" det, for vi var ikke engang født. Men fordi den fantes er vi her, som et foreløpig sluttresultat av jordens egen utvikling. 

Men hva om vi snur det hele på hodet. Hva om "vi" trenger at et tre falt som ikke gjorde det, hva da? Teorien om "the big bang" er en av disse trærne som vi faktisk ikke vet at falt, men vitenskapen trenger så inderlig å ha en teori å bygge på for å forklare (eller bortforklare) det vi står i idag. Da teorien kom var den svært omdiskutert fordi den ikke forklarer alt vi vet om universet, og den skal visst også være direkte i motsetning til en del av det vi ser i universet. Hvorfor den likevel har blitt sementert som en sannhet? Ditt svar er veldig mulig like bra eller bedre enn mitt... 

En annen av disse teoriene er eldre. Krigen om byen Troja er kun nevnt av Homer. Det finnes ingen arkeologiske bevis på at krigen noen sinne har skjedd. Var den et annet sted? I en annen tid? Begge deler? Var det kanskje ikke Homer som skrev det i det hele tatt? Er Iliaden kun fiksjon eller er den historien om "noe annet"? Ting kan tyde på det. Verdens mest berømte trehest og krigslist kan tyde på det. For det finnes svært lite trær der "den trojanske hesten" skal ha blitt bygget, og den skal ha rommet flere soldater. Så enten ble hesten aldri bygget eller så besto den av noe helt annet. Forgiftet mat eller drikke eller noe sykdomsfremkallende i en uskyldig innpakning ville tatt livet av Trojas befolkningen vel så raskt, effektivt og ressursbesparende som å bygge et stort verk av tre som en mistenksom trojaner nok hadde undersøkt grundig før hen tok den inn i byen. 

En mer moderne utgave av et tre som aldri falt må være "en tredje pol" som World Economic Forum lanserte her for noen år siden. At noe er feil med jordens magnetfelt er det ikke tvil om. Fugler flyr seg vill og hvaler går på land i flokker. Én forvirret hval, ok, men en flokk? De elektromagnetiske feltene er ute på tur, det er helt klart, uten at man må være en ingeniør med "Geo Ingeneering" som spesialitet for å forstå. Og at det er av relativt ny dato at feltene utsettes for forstyrrelser er også lett å bevise. Et kompass fungerer jo ikke lenger om det finnes 3 poler og sydpolen hadde derfor aldri blitt "erobret" sånn ved 1900-tallets begynnelse.  

Vi har altså et grovt avvik - hvordan bortforklare det? Og hvorfor? Av hvem? World Economic Forum sier vel litt om hvor vi bør lete...

Del artikkel: Del på X

Relaterte artikler