Flere "puslerier" for hodet, med nye funderinger...

23.01.2023, 18:28

Når det føles som det regner på innsiden av en selv, til tross for at solen skinner ute - hvordan kan dét ha seg? 

Når all forskning bekrefter at sosial likhet er bra og stor sosial ulikhet er dårlig for både de med minst og de med mest - hvordan kan det ha seg at det virker som alle krefter i samfunnet jobber for økt ulikhet? 

Visste du at en "årsoversikt" ikke automatisk begynner første januar? Et eksempel på dette er bøkene "Hvem, hva, hvor" hvor 2022-utgabven begynte året 1. oktober året før og gikk til 30. september i høst. Fjorårets "Hvem, hva, hvor 2021" er interessant nok "ikke til salgs" (til tross for at den altså ikke er "utsolgt" for da ville de vel skrevet dét). På Akademikas nettside står følgende "Her kan du lese om de viktigste internasjonale hendelsene og om høydepunktene fra norsk samfunnsliv, kultur, livsstil, sport og vitenskap i perioden oktober 2020 til september 2021." - og boken er altså ikke for salg... 

Haiku på norsk:

Vi er ett
Jeg vet. Du vet.
Vi vet.
En felles virkelighet...

Kartboken min fra 2020 viser at det finnes gravhauger fra Moss i syd til Mjøsa i nord. "Gravhaug" er et begrep som for meg viser til norrøn tid. Men gravhaugene i kartboken min fra 2020 er AV NY DATO! De  er også mange og anonyme. Operaen, hovedbiblioteket og nasjonalgalleriet er oppført som én av gravhaugene. Bare på Bygdøy finner jeg 6 av dem! Museer der har blitt oppgradert de siste årene. Jeg har lett på Oslo Kommunes sider og de nevnes ikke med ett ord! 

Operaen ble planlagt bygget allerede i 2001 og ferdigstilt i 2007; var det med formål som grav? Bibliotek og museum ble ferdigstilt i 2020 og 2022. Hvorfor trenger lille Oslo, med litt over seks hundre tusen innbyggere så mange gravplasser? Hvorfor er ikke disse gravhaugene offentlig kjent?Jeg har aldri hørt im noen som er gravlagt i en av disse. Er det noen andre som drar til operaen for å minnes en kjær, avdød slektning? Og hvorfor sammenfaller iallfall disse "gravhaugene" med kjente "influensaepidemier"? Hvor mange fler av disse gravhaugene vil dukke opp i neste utgave av Kartboka? Nå har jo kirken godkjent at døde kan oppløses til vann, så kanskje ikke så mange?  

Oppfordring til videre lesning: OSLO Kartboka 2020-2021, Cappelen Damm, 1984:2020 - kartbladene  171-177 - se etter små, røde ringer, ca 1/2 cm i diameter...

Leser at en imam er dømt for hatefulle ytringer til både bot og betinget fengsel. Jeg er enig at holdningene er langt utover det akseptable for en imam. Derfor er dette sånt jeg vil vite om en religiøs leder.

Klageren på ytringene sier "Det er bra at det har blitt en dom som markerer hvor grensene går."

Grensene for hva? 12000,- kroner i bot og betinget fengsel i 60 dager for et par ekstreme ytringer på Facebook. Snart er det valg. Heretter, kommer du til å vite hvem du stemmer på, sånn egentlig?

Men jeg leser også at imamen har beklager ytringene offentlig etterpå. Er det ikke lov å være dum, både én og to ganger, om du oppriktig angrer etterpå?

Jeg bare spør...

 

Ser i Klassekampen 7.2.23 at Arbeiderpartiets energiutvalg åpner for utbygging av VERNEDE VASSDRAG og NYE VINDKRAFTANLEGG - til tross for at ingeniører innen faget i årevis har hevdet at oppgradering av eksisterende vannkraftverk vil frigjøre mer energi enn alle planlagte vindkraftanlegg per dags dato TILSAMMEN.

Hva er det Arbeiderpartiets Energiutvalg vet som selv ikke spesialistene vet? Ligger det en hund begravet her?

Flere puslerier kommer etterhvert...

Del artikkel:


Relaterte artikler