Luther og reformasjonen - relevant idag?

02.02.2023, 17:01

Reformasjonens far, Martin Luther (1483-1546) er kjent for å ikke ha vært en spesielt enkel og omgjengelig mann, men det å tale sin samtids mektigste mann, Paven i Roma, midt i mot krevde kanskje andre egenskaper enn å være hyggelig? 

Martin Luther var selv opprinnelig munk, og var sterkt kritisk til samtidens dyrking av sølibat og seksuell avholdenhet. Han oppga munkerollen, giftet seg med en tidligere nonne og sammen fikk de mange barn. Luther skal også ha vært sterkt kritisk til fysisk avstraffelse av barn, basert på hans egen erfaring hvor undervisningen hadde bestått av flittig brukt spanskrør for å slå de latinske ordene inn før han i det hele tatt hadde lært dem. 

Men Martin Luthers revolusjon innebar så mye mer. Guds ord, slik kristne anser det, ble gjort tilgjengelig for "folk flest" ved at Bibelen ble oversatt til språket folk snakket (Martin Luther oversatte bibelen til tysk selv) 

  Jeg har alltid trodd at reformasjonen handlet om å gi Gud tilbake til menneskene ved å fjerne det unødvendige, men av den katolske kirken påkrevde, mellomledd som prest og kirke utgjorde. Med reformasjonen kunne et hvert individ snakke med Gud selv. (Bare dette er god nok grunn for meg til å omfavne protestantismen, men jeg har et par andre grunner også.) 

For å få dette til, sies det, allierte han seg med "den verdslige makt", altså den tyske keiseren som lå i evig krig om maktbalansen med paven, hvorav paven var den som gikk seirende ut av trefningene. En ny kirkeorden ville frigi klostrene rikdommer og overføre makt til keiseren som dens overhode.  

Men hva om dette var Luthers plan? Han var selv munk og visste hvilke skatter klostrenes biblioteker rommet av kunnskap. Kanskje var målet med reformasjonen like mye å overføre disse til folket? Og kanskje ble han sveket av de verdslige makthaverne ved at de valgte å beholde denne kunnskapen for seg selv?  

For den katolske kirken har samlet kunnskap fra alle verdens hjørner siden begynnelsen. Muligens ble kristendommen i utgangspunktet planlagt som et verktøy til å kontrollere innbyggerne i det gamle Rom. Ting kan tyde på det, jfr Tessalonikiske edikt (også kjent som Cunctos populos fra år 380 evt.)

Å styre på havet etter himmellegemer er eldgammel kunnskap. Det er også Saros syklus, en 2600 år gammel kunnskap om sol- og månefaser. Destillasjon av virksomme stoffer fra sprit til uttrekk av medisiner fra planter er kanskje like gammelt eller eldre. Kamfer er ansett som et av de eldste virksomme nervestimulerende stoffene som vi idag vet påvirker både hjerteslag og åndedrett og ved høy konsentrasjon kan medføre kramper.  

Kunnskap er makt. Både den man har og den verden tror at man har. Og sitter noen på den eneste "kilden" er det ingen som kan kontrollere sannheten. At kirken ville holde både gammel og ny kunnskap for seg selv er ganske tydelig. Gallileo Gallilei reddet så vidt livet ved å fornekte det han visste var sant: at jorden gikk i sirkel omkring solen og ikke motsatt.  

Var reformasjonen en kamp for å frigjøre mennesket fra all undertrykkelse, som dessverre feilet grunnet grådighet og maktbegjær blant de som nå endelig fikk tilgang på kunnskapene kirken hadde holdt for seg selv? 

Ytringsfrihet er både rett til kunnskap og rett til å dele den, men ingen rett er sterkere enn systemet som forsvarer den.

Del artikkel: Del på X

Relaterte artikler